Γιὰ μίαν σημαία… (α)

…θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πανέτοιμοι νὰ θυσιασθοῦμε, ἂνευ δευτέρας σκέψεως.
Καί, πράγματι, ἔτσι εἶναι γιὰ πολλούς, ἀλλὰ πλέον ὑπὸ πολλοὺς …ὅρους!!!
Διότι ἡ σημαία πρέπει νὰ ἑνώνῃ κι ὄχι νὰ διασπᾷ.
Ἡ σημαία πρέπει νὰ εἶναι κοινὸ τῶν ἀγώνων σύμβολον κι ὄχι στόχος.

Τὴν εἰκόνα μοῦ ἔστειλε φίλη, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες, ποὺ δείχνουν τὰ ἐπιτεύγματα τῶν …«ἀναρχικῶν» πρακτόρων καὶ ὑπαλλήλων τοῦ πSoros.
Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ μία ἄποψις.

Εἶναι βέβαια ὀξύμωρον τὸ νὰ εὐαγγελίζονται ἐπαναστατικὲς προθέσεις ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἔμμισθοι «ἐμπαναστάτες» τῆς τσέπης τους, μαζὺ μὲ τοὺς ἀνεγκεφάλους ὁπαδούς τους, ὅταν δὲν ἀναγνωρίζουν, δὲν τιμοῦν, δὲν ὑψώνουν τὸ ἴδιο αὐτὸ ἐπαναστατικότατον σύμβολον μίας ἀγωνιώδους προσπαθείας ἀπελευθερώσεως, ἑνὸς λαοῦ, ποὺ γιὰ αἰῶνες τελοῦσε ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Εἶναι, ἐπισήμως, παρανοϊκὸ τὸ νὰ ἀκυρώνουν, νὰ καταργοῦν, νὰ προσβάλουν, νὰ καταδιώκουν, νὰ στιγματίζουν καὶ νὰ καταστρέφουν τὸ βασικότερον καὶ σημαντικότερον σύμβολον μίας ἐπαναστατικοτάτης πράξεως, ὅπως εἶναι ἡ σημαία μας. Μεγαλυτέρα γελοιότης καὶ ἀπόδειξις ἀπὸ αὐτήν, δηλωτικὸ τῆς ψευδολογίας, τοῦ ὑπανθρωπισμοῦ καὶ τῆς παπαρολογίας ποὺ τοὺς διακρίνει, δὲν ὑπάρχει. Συνέχεια

Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα …ῥᾶσο!!!

Τὴν μνήμην τοῦ μαγαριστοῦ ἀρχιδομανδρίτου πατρὸς Δημητρίου ἀνασύρομεν σήμερον.

Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα ...ῥᾶσο!!!2 Συνέχεια

Παλαιστίνη κατὰ Ἡνωμένου Βασιλείου γιὰ τὴν διακήρυξιν Μπάλφουρ

Ὁ Παλαιστίνιος Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ῥιὰντ Ἀλ-Μαλίκι πίεσε τὸν Ἀραβικὸ Σύνδεσμο νὰ βοηθήσουν τὴν Παλαιστινιακὴ Ἀρχὴ νὰ μηνύσῃ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο σχετικὰ μὲ την διακήρυξη Μπάλφουρ, τὸ 1917.

Παλαιστίνη κατὰ Ἡνωμένου Βασιλείου γιὰ τὴν διακήρυξιν Μπάλφουρ Συνέχεια

Ἰσραήλ… Ἡ Γένεσις ἑνὸς κράτους…

Ἕνα κράτος ἐφύτρωσε βάσει μιᾶς κρυφῆς προπολεμικῆς συμφωνίας, ἐκεῖ ποὺ κατοικοῦν ἄλλοι αἰῶνες τώρα καὶ χωρὶς συμφωνίες γραμμένες ἐπάνω σὲ ἕνα χαρτί.
Πὼς γίνεται ὁ ἕνας νὰ κατακρεουργῇ τοὺς παροικοῦντες «νόμιμα», ἐνῶ οἱ ἐπὶ αἰῶνες Φιλισταῖοι νὰ μὴν ἔχουν κανένα δικαίωμα;;;

Καὶ ἂν ὑποθέσουμε πὼς ὅλοι δικαιοῦνται ἕνα κομμάτι γῆς γιὰ νὰ ῥιζώσουν, πὼς δὲν ἀκολουθήθηκε τότε μιὰ διαφορετική, πιὸ νόμιμος ὁδός, ἀλλὰ μιὰ μυστικὴ συμφωνία νά ἦταν ἀρκετή;;; Συνέχεια