Λὲς καὶ θέλουν νὰ τοὺς …μισήσουμε!!!

Φωτογραφία τοῦ Ἰωσὴφ Παπαδοπούλου, ἀπὸ τὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου. Ὁ σύνδεσμος παρακάτω.

Άκούσαμε ὅλοι μας τὴν CIA ἀναγνωστοπούλου νὰ ὁμολογῇ ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους αὐτὸ ποὺ γνωρίζαμε ἤδη:

Εἴδαμε ὅλην τὴν (φερομένη ὡς) δεξιόστροφο μερίδα τῆς βο(υ)λῆς τους ποὺ ἐπὶ πλέον τὸ παίζει καὶ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) μπατριωτική, νὰ ἀγνοῇ ἐπιδεικτικῶς ὅλα ἐκείνα τὰ ὅπλα ποὺ τῆς δίδει τὸ «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος», γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν ἐν λόγῳ ἀηδία, ποὺ τόσο εὔκολα, σὲ διεθνῆ δικαστήρια θὰ καταπέση (ὅπως καὶ ἢδη ξεκίνησε!!!)… Συνέχεια

Γιατί ἐπί τέλους δέν παραιτεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἀπό τήν β(ο)υλή;

Τὸ ἔχω ξαναγράψη καὶ ἂς μὲ χαρακτηρίζουν κάποιοι ὡς γραφική. Σὲ θέματα ἐθνικὰ δὲν ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς β(ο)υλευτὲς νὰ κραυγάζουν, ἀλλὰ νὰ δροῦν. Κι ἐφ΄ ὅσον, κατὰ δήλωσίν τους, τὸ «μοναδικὸ πατριωτικὸ κόμμα» τοῦ ἑλληνοκαφριστικοῦ κΥνοβουλίου (τους) εἶναι ἡ χρυσῆ αὐγή, τί περιμένουμε περισσότερο ἀπό τό νά ὑπερασπισθῇ τά ῥημάδια τά ἐθνικά μας θέματα;
Καί πῶς θά μποροῦσε νά κάνῃ κάτι τέτοιο ἐμπράκτως, ἐάν μή τί ἄλλο ἀπό τό νά παραιτηθῇ;
Συνέχεια