Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὁ …πόλεμος!!!

Μὲ ἁπλᾶ λόγια, νὰ δεχθοῦμε, χωρὶς πολλὲς κόνξες, νὰ γίνουμε ἀποικία χρέους τῆς Γερμανίας, καὶ νὰ τῆς παραχωρήσουμε ἀεροδρόμια, νησάκια, ὑδροηλεκτρικά, λιγνίτη…, ὥστε νὰ μὴν μᾶς κάνῃ πόλεμο γιὰ νὰ τὰ πάρῃ.
Δεδομένου ὅτι οἱ δύο τελευταῖες μαῦρες στῆλες, ποὺ διακόπτουν τὸ «λευκό» τῆς εἰρήνης, εἶναι πόλεμοι  ποὺ ἔκανε ἡ Γερμανία, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὰ ποὺ τῆς παραχωροῦμε τώρα «ἐθελοντικῶς».

Συνέχεια

Θεωρώντας ὅλους τοὺς ἄλλους …ἠλιθίους!!!

Ὅταν ὁ Μαρινάκης πῆρε κανάλι ἀπὸ τὸν διαγωνισμὸ τοῦ Παππᾶ, ὁ «μῦθος» ἔλεγε γιὰ κατσαπλιάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἔκαναν deal μὲ τὸν πρεζέμπορα.
Συνέχεια

Ὥρα ὀρθῆς χρήσεως τοῦ …ἀντιῤῤατσιστικοῦ νόμου!!!

Ὁ ἀντιῤῥατσιστικὸς νόμος μπορεῖ νὰ γίνῃ μπούμερανκ γιὰ τοὺς φασίστες ποὺ τὸν καταχρῶνται.
Ἐὰν φτιαχθῇ ἕνα «Παρατηρητήριο Ῥατσιστικῶν Ἐγκλημάτων Κατὰ τῶν Ἑλλήνων», ποὺ θὰ κυνηγᾶ ἀπηνῶς ὅσους λὲν ὁ,τιδήποτε ἀπαξιωτικὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Συνέχεια

Θεωροῦνται ἐκλογές αὐτά πού συμβαίνουν στήν Γαλλία;

Τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι ἡ στάσις τοῦ ἐπισήμου Τύπου, στὶς γαλλικὲς ἐκλογές.

Συνέχεια