Θάβοντας τὶς ἀνθρωποσφαγὲς πίσω ἀπὸ τὸ «ἀριστερὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα»!!! (δ)

5 Αὐγούστου 1944. Σφαγὲς καὶ πλιάτσικο «ἀγωνιστῶν τῆς Ἀντιστάσεως» στὸν Σολωμὸ Κορινθίας!

Ὅταν ἡ Ἀριστερὰ «ἔκανε πόλεμο» ἐναντίον ἀμάχων καὶ γυναικοπαίδων, καὶ ἀπέκτησε τὸ «ἠθικό της πλεονέκτημα»!

«Ποῦ εἶναι τό παιδί σου μωρή!», «Φέρε τὸ παιδί, γ..ῶ τὴν Π…γία σου!».
Συνέχεια