Ὑπό διάλυσιν οἱ Η.Π.Α.;

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εὑρίσκονται στὰ πρόθυρα τῆς διασπάσεως. 

Σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη:
Ἡ παρακάτω ἀνάλυσις ἀναφέρει τὶ προθέσεις ἔχει ἡ καμπὰλ καὶ τὶ σχεδιασμοὺς κάνει.
Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι, κατ’ οὐδέναν τρόπον,  νὰ μᾶς πῇ πὼς τὰ πράγματα θὰ γίνουν ἔτσι.
Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς διαβεβαιώσω, ὁποία ἀξία κι ἂν ἔχῃ αὐτό, πὼς ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες!

Πῶς φαίνονται τὰ πράγματα γιὰ τὴν ὥρα:

Οἱ ΗΠΑ ξηλώνονται. Τὸ ἔθνος ἀποσυντίθεται (σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη: Οἱ ΗΠΑ δὲν εἶναι Ἔθνος! – Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ δὲν γνωρίζουν τὸν ὁρισμὸ τῆς λέξεως) σὲ αὐτόνομες περιφερειακὲς χῶρες. Ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν Ἀμερική, ὑπάρχει μία προσπάθεια τῶν παγκοσμιοποιητῶν νὰ καταστραφοῦν οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἐκ τῶν ἔσω.

Οἱ δέκα (10) περιφέρειες FEMA τοῦ Nixon Συνέχεια