Δὲν εἶναι «συνεκμετάλλευσις» μὰ …παράτασις!!!

Ἡ χώρα, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἔχει ἤδη εἰσέλθη σὲ διαδικασία διαμελισμοῦ της.
Δὲν προέκυψε ἔτσι ἀπὸ τὸ ξαφνικά, ἀλλὰ ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα, ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἐκδοχή, ἔβαλαν τὰ ἀσύδοτα χέρια τους ὁπουδήποτε μποροῦσαν (πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτον), πρὸ κειμένου νὰ διαχωρισθοῦν ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Κορμὸ καὶ τὸ Αἰγαῖον καὶ ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θρᾴκη καὶ ἡ Ἤπειρος καὶ ἡ Κρήτη καὶ ἡ Θεσσαλία, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν «νόμο Καποδίστρια», ποὺ σαφῆ του σκοπὸ εἶχε τὸν διαμελισμό μας.
Κι αὐτό, σαφῶς, ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ δηλώνουν ἀφ΄ ἑνὸς τὰ (φερόμενα ὡς) κουδουνισμένα ποὺ ὑποτίθεται μὰς κυβερνοῦν (ποὺ ἀνοίγουν «Κερκόπορτες»!!!)…
Συνέχεια

Νεο-«σωτῆρες» ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …ΕΛΙΑΜΕΠ!!!

Δῆλα δή… Μία ἀπὸ τὰ ἴδια….

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν προτρέχω…  Καὶ νὰ μὴ γίνομαι κακούλα… Καὶ γιὰ νὰ μὴν σᾶς ἀπογοητεύω, ὅπως συμβαίνει μὲ κάθε τὶ στὶς ἡμέρες μας…
…ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Συνέχεια

Μήπως ξεχάσαμε τό τί σημαίνει ἡ φράσις «ἐθνική συμφορά»;

Νά τήν φοβόμαστε; Ἤ μήπως εἶναι τί ὡραῖα τί καλά ἡ καλή μας ἡ χαρά;
Ἐν τάξει…
Δὲν εἴμαστε μέσα στὴν χαρὰ καὶ μέσα στὰ γλέντια.
Ἔχουμε ἀρχίσει νὰ μαζευόμεθα, νὰ προβληματιζόμεθα, νὰ ἀνησυχοῦμε…
Ἀλλά; Τό κάνουμε πρός τίς ὀρθές κατευθύνσεις ἤ μᾶς ἔχει παρασύρει ἡ γενικοτέρα ἀντίληψις περί τοῦ ὅ,τι μόνον τά οἰκονομικά εἶναι αὐτά πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολοῦν;

Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, τὸ ἀποτέλεσμα θὰ μᾶς τὸ δείξῃ, ἔχουμε μὲν ἀρχίσει νὰ προβληματιζόμαστε, ἀλλὰ τὸ Συνέχεια