Ξυπνᾶ ὁ «ἀντί-εὐρωπαϊσμός» στήν Ὁλλανδία;

Ὁ «ἄγνωστος» Τιερὶ Μποντὲ εἶναι ὁ μεγάλος νικητὴς τῶν χθεσινῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν στὴν Ὁλλανδία, μὲ 13,6% καὶ μὲ 12 ἕδρες.
Σὲ μερικὲς μάλιστα περιφέρειες ὅπως στὸ Ῥότερνταμ ἦταν ὁ ἀπόλυτος νικητὴς μὲ 15,7% τῶν ψήφων.

Ἔχει δὲ τέτοια δυναμικὴ ἡ παράταξίς του, ὥστε εἶναι σίγουρο πὼς θὰ παίξη πρωτεύοντα ῥόλο στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς Ὁλλανδίας καὶ μάλιστα σὰν κόμμα ἐξουσίας. Συνέχεια

Δυτικο-Βαλκανικὴ Ἕνωσις

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

Ὁ γνωστὸς μεγάλο-ἐπενδυτὴς George Soros σὲ ἄρθρο του στοὺς NEW YORK TIMES τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 συνδέει τὴν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ» μὲ τὴν δημιουργία μίας Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως!

Πιὸ συγκεκριμένα ἐξηγεῖ ὅτι πέραν τῆς ἀναγκαιότητος νὰ λυθῇ ἄμεσα ἡ μακροχρόνιος διαμάχη τῆς χώρας μας μὲ τὸ γειτονικὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ὁ ἴδιος παράλληλα προωθεῖ μία οἰκονομικὴ ἕνωση ὅλων τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων ποὺ αὐτὲς εἶναι: Σερβία, Ἀλβανία, Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο καὶ Σκόπια). Συνέχεια

Ἡ ἀνασύστασις τοῦ Ἑλληνο-ῥωμαϊκοῦ κόσμου

Ἡ συνάντησις στὴν Μπρατισλάβα ἔδειξε τὸν βαθὺ διχασμὸ τῆς Εὐρώπης.
Τὸ μόνο, στὸ ὁποῖον συμφωνοῦσαν ἦταν ὅτι …διαφωνοῦν κι ὅτι χρειάζονται περισσότερο χρόν0 ἔως τὸ «τελικὸ ξεκαθάρισμα», ποὺ ἔχει πλέον δρομολογηθεῖ.  Ἡ ἀνασύστασις τοῦ Ἑλληνο-ῥωμαϊκοῦ κόσμου1
Συνέχεια

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ διαλύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Ἀγριεύει ἡ κόντρα Rentzi – Baintman:

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ διαλύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

«Ὁ διοικητὴς τῆς κεντρικῆς τραπέζης τῆς Γερμανίας, ἔχει ἤδη μία δύσκολη ἀποστολή. Συνέχεια