Γκεμπελιστικὴ προπαγάνδα ἀποσιωπᾶ γενοκτονία τῶν ΑΜΕΑ!!!

Διαδῶστε τό!!!!!!!!

ΤσιπροΚαμμένη ἀπάτη τὸ ἄρθρο 33, παράγραφος γ-8, τοῦ Νόμου 4368 / 2016 ΦΕΚ 21, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο, ἀνασφάλιστοι καὶ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν σὲ εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες δικαιοῦνται φάρμακα μὲ μηδενικὴ συμμετοχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος στὸ ὁποῖον ἀνήκουν!!! Συνέχεια

Ὕπουλες τακτικὲς ἐξοντώσεως τῶν ΑΜΕΑ!!!

 

Ποιά ἡ διαφορά τοῦ λεγομένου προγράμματος (Τ-4) τῶν ναζί, τὸ ὁποῖο προέβλεπε τὴν προγραμματισμένη ἐξολόθρευση τῶν διανοητικὰ καὶ σωματικὰ ἀναπήρων στὸ ὄνομα τῆς «καθαρότητος» τῆς φυλῆς, μέ τό ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΙΤΙΚΟ (τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀποδεκτὸ κι ἐψηφίσθη ἀπὸ Φώφηδες, Κούληδες, Θεοδωράκηδες) μνημόνιο 3, ποὺ μὲ τὸν Νόμο 4336,  στὸ κεφάλαιο 2.5.3, σελὶς 1021-1023, ἐκτελεῖ στεγνὰ ἅπαντες τοὺς ΑΜΕΑ καὶ ὅλες τις εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἀφοῦ προβλέπει «ἐξοικονόμιση ½% τοῦ ΑΕΠ σὲ ἐτησία βάση», ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέση τὸ ὑπόβαθρο γιά τόν ἐπανασχεδιασμό ἑνός στοχοθετημένου συστήματος Προνοίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐθνικὰ οὐδετέρας Ἐθνικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐλαχίστου ἐγγυημένου εἰσοδήματος;;;;

Ὕπουλες τακτικὲς ἐξοντώσεως τῶν ΑΜΕΑ!!!1 Συνέχεια