Δηλώσεις Γλέζου; Ἀφορμὴ γιὰ …ἐπανατοποθετήσεις!!!

Σὰν ὁμάδα ἀνθρώπων, ἐμεῖς οἱ συντάκτες τοῦ Φιλονόη καὶ Φίλοι, ποὺ πιστεύουμε στὸ Δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν, πιστεύουμε ἐπίσης καὶ πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ ἐγερθῇ θέμα μὲ τὸ παιδὶ τῶν ‘Ρούπα-Μαζιώτου.
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ σήμερα ὅλη ἡ χώρα, ἀκόμη καὶ τόσες ἡμέρες μετά, ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ ὄχι, νὰ δοθῇ τὸ παιδὶ στὰ προφιλῆ του πρόσωπα. Μία συζήτησις ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ξεκινήσῃ, ἐφ΄ ὅσον, πράγματι, ἀκόμη καὶ στὶς δυσκολότερες στιγμὲς τῆς ἀνθρωπότητος, δὲν ἐτίθετο θέμα ἀπομακρύνσεως παιδιῶν ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό τους περιβάλλον. Συνέχεια