Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (γ)

Γράφαμε λοιπὸν γιὰ τὸν «μεγάλο» Ἀνδρέα Παπανδρέου.

Ἀνδρέας Παπανδρέου, τραπεζίτης Κυριάκος Βαρβαρέσος καὶ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Συνέχεια

Μίκης-Καραμπελιᾶς, σημειώσατε τί;

Ἔφυγε ὁ Καραμπελιᾶς ἀπὸ τὴν σπίθα. Καὶ τί ἔγινε θὰ μοῦ πεῖτε; Ἀπὸ πίττα ποὺ δὲν τρῶς….

Δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τὰ πράγματα… Τί εἶναι ἡ σπίθα; Τί ῥόλο παίζει μέσα στὴν κοινωνία μας; Ποῦ στοχεύει; Τί προσπαθεῖ νὰ κάνῃ; Νὰ ἐνώσῃ ἢ νὰ κατευθύνῃ; Ἔχει καθαρὲς θέσεις ἢ «καθαρές» θέσεις;

Ἔχω γράψει πάρα πολλὲς φορὲς καὶ δὲν θὰ κάτσω σήμερα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ ὅσα κρύβονται ἀπό πίσω. Ἔχουν γράψει κι ἄλλοι πολλοί. Θὰ σταθῶ μόνον σὲ ἕνα σημεῖον, ποὺ θὰ τὸ γράψω σὲ μορφὴ ἐρωτημάτων:

Γιατί τώρα «ἐσηκώθη» ὁ Μίκης;  Γιατί ἐπιμερίζει τὰ προβλήματά μας ὡς κοινωνίας; Γιατί δὲν «ἐσηκώθη» πρὸ δύο ἐτῶν ἢ πέντε ἢ ἔςτῳ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009; Τί περίμενε;

Συνέχεια

Οὒπς… Ὄξω ἀπὸ τὴν σπίθα κι ὁ Καραμπελιᾶς;

Πάει ὁ Ληναῖος… Πάει κι ὁ Καζάκης… Πάει κι ὁ Καραμπελιᾶς…. Τὸν ἀνθρωποδιώκτη ἔχει πιὰ αὐτὴ ἡ σπίθα; Ἤ μήπως κάπως καθυστερημένα παίρνουν ἕνας ἕνας εἴδησι πὼς (συμφώνως μὲ τὶς καταγγελίες Καζάκη) τὸ κέντρο ἐλέγχου της εὑρίσκεται πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ; 

Γιὰ νὰ δοῦμε… (ἀπό Ὀλυμπία τὸ παρακάτω)

παραίτηση Καραμπελιά από τη Σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη

Συνέχεια