Διοργανώσεις συλλαλητηρίων καὶ …ἀναπάντητα ἐρωτήματα!!!

Ἔχουμε πολλάκις ἀναρωτηθῆ, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα, γιὰ τὸ πόσο τὰ συλλαλητήρια ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας ἦσαν ἀπολύτως …καθαρὰ κι ἀκομμάτιστα, καθὼς φυσικὰ καὶ δηλωτικὰ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τῆς πατριωτικῆς μας θέσεως ὡς λαοῦ.
Στὴν πραγματικότητα ἔχουμε ἀναρωτηθῆ  γιὰ τὶς (εἰλικρινείς) προθέσεις αὐτῶν πού, ἐπισήμως ἢ ἀνεπισήμως, κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς διοργανώσεις καὶ οὐδέποτε γιὰ τὸ ἴδιο τὸ ἔμφυτο καὶ αὐθόρμητο λαϊκό μας συναίσθημα. Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι πολλὰ τὰ ἀνακύπτοντα ἐρωτήματα, γιὰ κάθε ἕνα συλλαλητήριον ξεχωριστὰ ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα μαζύ, καλὸ εἶναι νὰ ἐπανέλθουμε σήμερα μὲ κάποιες ἐπὶ πλέον παραμέτρους, ποὺ ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, ξεγυμνώνουν πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐπίσημες θέσεις τῶν ὁποίων, φανερῶν καὶ κρυφῶν, διοργανωτῶν. Συνέχεια

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ὁμιλητές!!!

Οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ (ἐπίσημοι) διοργανωτές…

Ὁ ἐπίσημος κατάλογος τῶν ὁμιλητῶν ἀναφέρεται σὲ ἄλλους, τελείως διαφορετικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς …ἐπισήμους. Ἀναφέρεται ἡ Νίνα Γκατζούλη (συντονίστρια Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου), ὁ Γεώργιος Τάτσιος (Πρόεδρος Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Μακεδόνων) καὶ ὁ Μιχάλης Πατσίκας (συντονιστής).
Ἔως ἐδῶ καλῶς.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως, ἔως τὸ νὰ μᾶς φορτώσουν τὸ κάθε «εἰδωλο» ἔχουμε πολλὲς ἀποστάσεις…
Συνέχεια