Ὅταν ἐφηρμόζοντο οἱ Νόμοι τῶν Ἑλλήνων

Ἕνας Ἀθηναῖος βουλευτής, ὁ Λυκίδης, ποὺ εἴτε ἐπειδὴ τὸ ἐπίστευε ὡς σωστό, εἴτε διότι ἐδωροδοκήθη, προέτεινε στοὺς Ἀθηναίους νὰ δεχθοῦν τὶς περσικὲς προτάσεις καὶ νὰ προσχωρήσουν στὸ στρατόπεδο τῶν Περσῶν.

Οἱ Ἀθηναῖοι καθῄρεσαν τὸν Λυκίδη ἀπὸ βουλευτὴ καὶ τὸν ἐθανάτωσαν μὲ λιθοβολισμὸ καθὼς καὶ ὅλη τὴν οἰκογένειά του… Συνέχεια

Θεοσοφιστικὲς πανθρησκειακὲς προπαγανδιστικὲς τακτικὲς

Ὅποιος θέλει νὰ μάθῃ ποιὲς εἶναι ὄλες αὐτὲς οἱ θεοσοφίες ποὺ τὶς ἀναμιγνύουν μὲ τὶς Ἑλληνικὲς ἀντιλήψεις οἱ διάφοροι, ἀποκαλούμενοι ἀπὸ τοὺς ἀκολούθους τους, «διδάσκαλοι», παραποιώντας τὶς Ἑλληνικὲς ἀντιλήψεις, μπορεῖ νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ.
Θαυμαστὴς καὶ ἀκόλουθος τῆς Μπλαβάτσκυ ὑπῆρξε ὁ Σπυρίδων Νάγος…

Συνέχεια

Ἀντιμετωπίζοντας …σκουπιδανθρώπους!!!

Μπορεῖ αὐτοί νά εἶναι Ἕλληνες;

Ἀντιμετωπίζοντας ...σκουπιδανθρώπους!!!

Ξέρω… Θὰ γίνω κουραστικὸς ἀλλὰ γιὰ ὅλα αὐτὰ μόνον μία λύσις ὑπάρχει!
Πιανεις αὐτὰ τὰ ῥεμάλια καὶ τὰ βάζεις νὰ καθαρίσουν μὲ δικά τους ἔξοδα, αὐτὰ τὰ αἴσχη!
Συνέχεια

Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας. (β)

«Φλωρεντίῳ τῆς αὐλῆς ἐν τοῖς ὑπὲρ τὰς Ἄλπεις ἔθνεσιν ὑπάρχῳ γενομένῳ κατὰ τοὺς χρόνους ἐν οἷς Ἰουλιανὸς ὁ μέγας τὴν τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν» (Ζώσιμος, Νέα Ιστορία, 5.2)

Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας κι ὄχι Παραβάτης ἤ Ἀποστάτης γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Συνέχεια