Ἰσλαμοφοβία

Τοὺς παλιο-ἰσλαμοφοβικούς….

Τὸ Κουβέιτ ἐπέβαλε ἀπαγόρευση εἰσόδου στοὺς πολῖτες πέντε κρατῶν, κυρίως μὲ ἰσλαμικὸ πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Πακιστᾶν……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Καὶ μετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια ὁ ΟΗΕ θυμήθηκε τὸ Κυπριακό!!!

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΟΗΕ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ!!!

Και ξαφνικά ο ΟΗΕ ξύπνησε και θέλει να επιλύσει το ΚΥΠΡΙΑΚΟ μετά από 40 ολόκληρα χρόνια απόλυτης αδιαφορίας. 

Για την εισβολή των Ιρακινών στο Κουβέιτ (αν συνέβη ποτέ), αποφασίστηκε παγκόσμιος πόλεμος εναντίον του ΙΡΑΚ σε μηδενικό χρόνο. Συνέχεια