Ἡ πρώτη Ἑλληνικὴ φαρμακοποιία καὶ συνταγὲς φαρμάκων.

Ο Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός, σπούδασε ιατρική στη Παβία για 7 χρόνια. Ήταν αρχιμανδρίτης και ιεροδιδάσκαλος. Το 1818 στη Κωνσταντινούπολη, εξέδωσε την 1η Φαρμακοποιία στα Ελληνικά. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική επανάσταση βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη εξασκώντας την ιατρική και διέφυγε ειδοποιούμενος από κάποιον Τούρκο που είχε θεραπεύσει. Στον Άθωνα η κοινότητα του Αγ. Όρους τον προστάζει να φτιάξει πυρίτιδα σύμφωνα με την Φαρμακοποιία του…

Ας δούμε μερικές από τις συνταγές του στη γενική φαρμακοποιία:

Λαύδανον
Μέθοδος κατασκευής: Επάρε κανέλλαν καλήν δράμια 1, καρυόφυλλα (μοσκοκάρφια) δράμια 1, τα δύο καλώς κοπανισμένα. Κρασί καλόν και άσπρον δρ. 100. Αφιόνι (όπιον) καθαρόν δρ. 16, κρόκον καλόν δρ. 1, ανακατώνουν τα Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴ λυσσάξουμε!

Ὄχι, δὲν λυσσάξαμε… Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον…
Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ λυσσάξουμε ἀπεφάσισαν νὰ μᾶς ψεκάσουν μὲ ὁλίγον ἀντιλυσσικό, πρὸ κειμένου νὰ μὴν χάσουμε τὴν …ζαλάδα μας!

Βέβαια, ἐδῶ καὶ κάτι μῆνες διαβάζω γιὰ ἀλεποῦδες, γιὰ σκυλιὰ ποὺ ἐλύσσαξαν… Ἀλλὰ φαντάζομαι πὼς αὐτὸ τὸ φαινόμενον εἶναι σύνηθες στὴν ἐπαρχία. Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἐπιδημία λύσσας ἀλλὰ γιὰ ἐλάχιστα -ἀποσπασματικῶς- συμπτώματα. 
Συνέχεια

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα μᾶς ἦλθε καὶ ἡ λύσσα!

Ὅταν ὥς χώρα ἀδυνατοῦμε νὰ περιφρουρήσουμε τὰ σύνορά μας, εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο νὰ περιφρουρήσουμε τὴν πανίδα μας. 
Ἄγρια ζῶα, ὅπως οἱ ἀλεποῦδες, ποὺ φέρουν τὸν λυσσογόνο ἰό, ἔχουν ἐμφανισθεῖ στὰ βόρεια σύνορά μας καὶ ἰδίως στὸν νομὸ Κιλκίς.  Συνέχεια