Λαθρεμπορίου κρατικὴ προστασία

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ναυάγιο τοῦ πλοίου «Ἁγία ζώνη» καὶ μετὰ τὶς ἀπίστευτες ἀποκαλύψεις ποὺ ἔρχονται στὴν δημοσιότητα, γίνεται ξεκάθαρο πὼς τὸ λαθρεμπόριο καυσίμων ἀποτελεῖ κράτος ἐν κράτει καὶ πὼς τὸ δημόσιο χάνει σὲ φόρους περισσότερα ἀπὸ ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρῶ ἐτησίως. Συνέχεια

Χρήσιμη καί …«ἀναγκαία» ἡ περιβαλλοντική καταστροφή τῆς Ἀττικῆς;

Ὑποψίες, ὑπόνοιες, καταγγελίες πολλές, γιὰ τὸ ὅ,τι κάτι δὲν πάει καὶ τόσο καλά, εἰδικῶς μὲ τὸ μέγεθος τῆς μολύνσεως.
Οἱ πυρκαϊές, ποὺ προσφάτως ἀποτελείωσαν ὅσα ξεκίνησαν τὸ 2007, ἀποκαλυπτικές.
Ἠ Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ πλέον δὲν συνιστᾶ τόπο ἀσφαλοῦς διαβιώσεως καὶ ἐπὶ πλέον ἀνακύπτουν πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὸ πόσο «τυχαῖες», μὰ κι ἀνεξάρτητες μεταξύ τους,  εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ καταστροφές.

Δὲν θὰ υἱοθετήσω σενάρια συνωμοσιολογίας, ἀλλὰ θὰ παρουσιάσω ἐρωτήματα, ὑποψίες καὶ ἀπόψεις (κυρίως διαδικτυακῶν) φίλων, γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅλοι μας, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα, νὰ κατανοήσουμε τὸ ἐὰν πράγματι κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφές. Τὰ στοιχεῖα βέβαια, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὰ αἴτια, ἐμφανίζονται μὲ τὸ …σταγονόμετρον, ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά, ὡς πρῶτο βῆμα, ἂς τὰ δοῦμε. Συνέχεια

Ἀτύχημα ἤ δολοφονία Μαυρίκου;

Γιὰ νὰ καταπιασθοῦμε μὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ὅπως αὐτὸ τῆς καύσεως-θυσίας Μαυρίκου, δὲν νομίζω πὼς εἴμαστε καὶ οἱ πλέον κατάλληλοι, ἐφ΄ ὅσον τὰ σχετικὰ δημοσιογραφικὰ κυκλώματα, οἱ δικαστικοὶ κύκλοι, οἱ πολιτικάντηδες, οἱ πληροφορίες ποὺ διαῤῥέουν καὶ τὰ ὅσα …«βιβλία» πιθανὸν νὰ κυκλοφοροῦν (ἢ καὶ νὰ κρύβονται) πίσω τους, τὰ ἀγνοοῦμε.
Μποροῦμε ὅμως νὰ θυμηθοῦμε μερικὲς ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες ἀπὸ τὸν βίο Μαυρίκου, τὰ ὅσα τοῦ κατελόγιζαν, τὰ ὅσα ἔθιξε κατὰ καιροὺς καὶ τὰ ὅσα κατήγγειλε προσφάτως.
Συνέχεια

Οὔτε ἕνας δορυφόρος κατάφερε νὰ …«δῇ» τὰ βυτιοφόρα τῆς ISIS!!!

Τα βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα στον στρατό της ISIS ήταν τόσο πολλά που ήταν ορατά κι από το διάστημα. 

Οὔτε ἕνας δορυφόρος κατάφερε νὰ ...«δῇ» τὰ βυτιοφόρα τῆς ISIS!!!1 Συνέχεια

Τί ἀπέγινε τό βομβαρδισμένο ΤΑΝΚΕΡ πού μετέφερε καύσιμα στήν Λιβύη ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Λειψές ειδήσεις, όπως πάντα…

Η …«νόμιμη» κυβέρνηση της Λιβύης, αυτή που συνεχίζει να αναγνωρίζει και η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βομβάρδισε τάνκερ, που μετέφερε καύσιμα από την Ελλάδα στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Τριπόλεως, που όμως ελέγχεται από …«μη νόμιμη» κυβέρνηση.Τί ἀπέγινε τό βομβαρδισμένο ΤΑΝΚΕΡ πού μετέφερε καύσιμα στήν Λιβύη ἀπό τήν Ἑλλάδα;3
Συνέχεια

Παιδιά πού θά ζοῦσαν ἐάν δέν εἴχαμε τά μνημόνια;

Καί τί νά πῇς στούς γονεῖς; Τί; Πῶς νά μαλακώσῃς τόν πόνο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων; Πῶς;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχεις τὶς …πορδὲς νὰ πετάγονται καὶ νὰ ἐκτοξεύουν καταγγελίες σὰν τὶς παραπάνω. «Τὰ παιδιὰ θὰ ζοῦσαν ἐάν…»
Ἔτσι τοὐλάχιστον ἰσχυρίζεται ἡ Washington Post, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀδυναμία πληρωμῆς πετρελαίου ὁδήγησε τὴν οἰκογένεια στὴν χρήσι ξυλόσομπας. Ἀλλά εἶναι ἔτσι; Διότι ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο ξυλόσομπες χρησιμοποιούσαμε.
Θεωρῶ λοιπὸν ἄδικον καὶ παράλογον τὸν ἰσχυρισμὸ τῆς ἐφημερίδος. Ἄλλο τὸ νὰ συμβῇ ἕνα ἀτύχημα κι ἄλλο τὸ νὰ κινδυνεύουμε ἀπὸ λάθος τρόπο χρήσεως τῶν παραδοσιακῶν μεθόδων θερμάνσεώς μας.

Καὶ κάτι ἄλλο ὅμως μὲ ἀπασχολεῖ…
Συνέχεια