Δὲν ὑπάρχει ἄστρο στὸ κέντρο τοῦ Σύμπαντος…

Τζορντᾶνο Μπροῦνο: ὁ μάρτυς τῆς ἐπιστήμης

Σὰν σήμερα, τὸ 1593, ὁδηγήθηκε σὲ δίκη ἀπὸ τὸ Βατικανὸ ὁ Ἰταλὸς φιλόσοφος, μαθηματικὸς καὶ ἀστρονόμος Τζορντᾶνο Μπροῦνο.

Γεννημένος τὸ 1548, στὴν Νόλα τῆς Καμπανίας, τὸ 1563 εἰσῆλθε στὸ τάγμα τῶν Δομινικανῶν.

Συνέχεια

Ἀπὸ τὴν Μεσαιωνικὴ Ἰταλία…

Τὸ ξίφος τοῦ Ἁγίου Γκαλγκάνο στὴν Τοσκάνη (1180), Συνέχεια

Ἐφιπποτοξότες, οἱ γενναῖοι Ἕλληνες!

Ἐφιπποτοξότες: Οἱ γενναῖοι Ἕλληνες…
Γιατί δὲν γράφουν κάτι γιά αὐτούς;

Ὅταν τὸ Βυζάντιο σωριάζεται σὲ ἐρείπια ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν νὰ κατασπαράξουν τὴν Εὐρώπη, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης τῆς ἀνατολικῆς Ὀρθοδοξίας συμμαχεῖ με τὸν Σουλτᾶνο καὶ ἀπειλεῖ ν΄ ἀποτελειώσῃ τὸν Ἑλληνισμό , ὑπῆρχαν Ἕλληνες οἱ λεγόμενοι Στρατιῶτες πού, γυρίζοντας στὴν ἐλευθέρα Εὐρώπη, πολεμοῦσαν τοὺς τούρκους. Ἡ φήμη τους ἦταν πολὺ μεγάλη. Ὁ ἡρωισμός τους ἐξυμνήθη ἀπὸ ὅλους τοὺς εὐρωπαίους. Ὅλοι οἱ στρατοὶ ἰδίως οἱ Ἑνετοὶ εἴχανε σὰν κύριο κορμὸ τοῦ στρατοῦ τους αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες πολεμιστές!   Συνέχεια