Θαύματα …«ἐπιστημονικῆς ἀντιλήψεως»!!!

Ἀπὸ κάτι τέτοια μεγάλα ἄτομα-ἐπιστημονικά-θαύματα ἔρχεται ἡ ἐξέλιξις-ἀνατροπὴ καὶ τὸ μέλλον φαντάζει καλλίτερο.

Θαύματα ...«ἐπιστημονικῆς ἀντιλήψεως»!!! Συνέχεια

Νά ποιός ἐπηρεάζει συνειδήσεις σ΄ αὐτόν τόν τόπο

Κυττᾶξτε πώς διαπρέπουν οἱ «ἀριστεροί» στήν Ἑλλάδα καί βγᾶλτε συμπεράσματα. Ἑλλάς ἡ χώρα πού κάνουν ὅτι θέλουν οἱ λαθρομετανάστες καί οἱ ταξικοί τους ἀδελφοί.

Κι ὕστερα ἔχουν καί παράπονο ὅτι κυβερνᾶ ἡ κακιά δεξιά. Εμ, γι΄αὐτό ἔχουν κολλήσει στούς καναπέδες. Ποιός θά μπῇ μπροστά; Ποιός θά ξεσηκώσῃ τόν κόσμο νά κατεβῇ στούς δρόμους. Ἡ Χρυσή Αὐγή ἤ ὁ Καμμένος; Συνέχεια