Ζοῦμε σὲ μίαν …εἰκονικὴ πραγματικότητα!!!

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε εἶναι εἰκονικὴ πραγματικότης……

Ζοῦμε σὲ μίαν ...εἰκονικὴ πραγματικότητα!!! Συνέχεια

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Κι ἐφ΄ ὅσον τὸ ἀπαιτεῖ σπεύδουν ὅλα τὰ τρισάθλια κουδουνισμένα νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλουν ὡς …δημοκρατικὴ ἐπιλογή, ἔχοντας φυσικὰ καταλάβει οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι τὶς κατάλληλες θέσεις. Μόνον ποὺ ἐπεὶ δὴ τὸ ὄνομα Soros  δὲν ἀκούγεται καὶ τόσο καλά, οἱ σχετικὲς χρηματοδοτήσεις πραγματοποιοῦνται …πλαγίως. Μέσῳ Μ.Κ.Ο. καὶ ἄλλων ὁδῶν, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε τὶς ἄκρες.
(Ποιός ξεχνᾶ τίς καταγγελίες γιά τίς χρηματοδοτήσεις τῶν «σπιθῶν» τοῦ μίκη ἀπό …πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ κέντρα;)
Ἀφῆστε ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια μᾶς ἔχουν ἐπιτεθεῖ, μὲ ὅλους τοὺς γελοίους τρόπους, προπαγανδίζοντας κάτι ποὺ μόνον αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται (ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνονται…!!!). Διότι, στὴν πραγματικότητα, ἱστορικὸ προηγούμενον δὲν ὑφίσταται.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».12 Συνέχεια

Οἱ πρόγονοί μας ἦσαν καλλίτεροι;

Αὐτὸ μὲ τὴν προγονολατρεία, ποὺ ἔχουμε πάθει, ἔχει πολλὲς παγίδες. 
Κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς κυττοῦν μόνον τὰ καλὰ τῶν παππούδων μας, δίχως νὰ ἐρευνοῦν τὰ στραβά τους καὶ τὰ ἀνάποδά τους. Κάποιοι μέσα στὸ μυαλό μας ἔχουμε διαγράψει τὰ πάθη, τὰ λάθη, τὰ στραβὰ καὶ παραμένουμε μόνον στὰ ὡραῖα τους. 
Ὅμως, δυστυχῶς, κι αὐτοὶ ἄνθρωποι ἦσαν καὶ μάλιστα ἀκριβῶς ἴδιοι μὲ ἐμᾶς. Πανομοιότυποι. 

Συνέχεια