Ὑπὸ τόν ἔλεγχο τῶν …στοῶν τίθεται καί ὁ πατριωτισμός μας;

Κάθε λογῆς καὶ φύσεως στοῶν…
Κάθε ἐκδοχῆς καὶ «φιλοσοφίας»…
Κάθε μορφῆς στοῶν καὶ -μὲ ἀνθρωπιζτικὸ- ἐνίοτε προσωπεῖο λεσχῶν καὶ «κοινωφελῶν ἱδρυμάτων» συνήθως, ἀλλὰ καὶ συλλόγων, κινημάτων, Μ.Κ.Ο…
… ποὺ ἐμφανίζονται οἱ ψευδο-σωτῆρες μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Δὲν …«μασσᾶμε» ὅμως πλέον, διότι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο ἀπὸ ἐμᾶς, ἔχουμε ξεκινήση νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ παιχνιδάκια τους καὶ νὰ τοὺς ἀποῤῥίπτουμε καθολικῶς. (Πάντα φυσικὰ μὲ τὶς σχετικὲς ἐξαιρέσεις κάποιων, ποὺ ἐμμένουν, γιὰ τοὺς δικούς τους -ὀποίους-  λόγους, νὰ ἐθελοτυφλοῦν…!!!)
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε ἀντιληφθῆ πὼς πρόκεται γιὰ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, ποὺ μὲ τὴν τακτική τους νὰ ἀλλάζουν ὀνόματα, ἐξακολουθοῦν (ἐπισήμως) ἐδῶ κι ἔναν αἰῶνα νὰ μᾶς καταστρέφουν, ἀπολαμβάνοντας πέραν τῆς ἀσυλίας του, ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ἐπιτυχῆ τους διαδοχή, ἀπὸ τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἐγγόνια τους.

Συνέχεια

Φωτιά στήν …γειτονιά μας;

 

Ἡ Σερβία δέχεται ἀπειλές, ἀνοικτὲς πλέον, ἀπὸ τὴν πSoro-Ἀλβανία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐλέγχεται καὶ στηρίζεται οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Ἤδη ἔχει (2010) ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν γείτονα, ὡς ἐπίσημος θρησκεία, συνοδευομένη φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἐξαγγελίες, ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρες θέσεις ὑπὲρ Ἀλβανίας καὶ σαφὴ ἐπιθετικότητα κατὰ Σερβίας κι Ἑλλάδος… Συνέχεια

Μανδὰμ Μπενάκη δὲν σὲ εἴπαμε προφήτισσα….

Συνεργάτι σὲ εἴπαμε.
Κι ὄχι μόνον συνεργάτι…
Ὑπάκουο σκυλάκι τῶν (παλαιο)νεοταξιτῶν σὲ εἴπαμε.
Ὅταν πρὸ ἐπτὰ ἐτῶν ἔλεγες αὐτά:
Συνέχεια

Μά καλά, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἕλλην μέσα στούς πολιτικούς μας;

 


Σήμερα θ βρίσω! 
Γι τν κρίβεια, θ παρουσιάσω να θέμα πο θ κάν πάρα πολλος χι μόνον ν βρίσουν, λλ κα ν θελήσουν νπισπεύσουν τς ποιες διαδικασίες, μήπως κα τελειώσουμε μίαν ραν ρχύτερα μλους ατος πο ατοχρίστηκαν κυβερντες μας κα μς ουφον τ αμα δ κα αἰῶνες. 
Μν νομίζετε πς κριβς τδια δν συνέβαιναν σ κάθε περίοδο τς στορίας μας… Θταν δικο γι τος σημερινούς.. Ο σημερινονήκουν σ μίαν «σχολ» τν ποίαν μως σχολν λλοι πρτοι μς φόρτωσαν.  Συνέχεια

Οἱ ἠλίθιοι, οἱ ἀκυρώσεις καὶ μία παρέλασις ποὺ τελικῶς …ἔγινε!

Ἀκούσαμε κι ἂν ἀκούσαμε ἐχθές γιὰ τὴν ἀποχώρησι Παπούλια ἀπὸ τὴν παρέλασι.  

Ἀλήθεια, γιατί ἀπεχώρησε; Ἐὰν ἦταν νὰ ἀποχωρήσῃ, γιατί κουβαλήθηκε ἔως τὴν Θεσσαλονίκη; Γιὰ νὰ πληρώνουμε καὶ τὰ μεταφορικά του ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅσα τοῦ πληρώνουμε ἤδη;

Δὲν τὸν ἐνημέρωσαν πὼς στὴν Θεσσαλονίκη θὰ τὸν περιμένουν διάφοροι ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν στάσι του; Πρός τί λοιπόν ἡ βόλτα; Γιά δημιουργία ἐντυπώσεων; Ἢ μήπως γιά νά διαπιστώσῃ ἰδίοις ὅμμασι τήν κατάντια τῆς θέσεως ποὺ κατέχει;

Διαφωνῶ καὶ μὲ τὶς διαμαρτυρίες τῶν «πολιτῶν» αὐτὴν εἰδικῶς τὴν ἡμέρα, ἀλλὰ ἰδίως μὲ τὸ θρᾶσσος τῶν ὅσων προκαλοῦν μὲ τὴν παρουσία τους, παρ’ ὅ,τι πλέον τὸ κλίμα δὲν τοὺς σηκώνει. 

Συνέχεια

Ποῦ ὁρκίσθηκε ὁ Παπούλιας τότε;

Στὴν διατήρησι τῆς Ἑλληνικῆς συνειδήσεως; Στὴν διατήρησι τῶν ἐθνικῶν συνόρων; Στὴν προάσπισι τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων; 

Ο Χ Ι !!!

Καὶ τὸ ξέρετε! Σὲ τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Ὁ Παπούλιας ὁρκίστηκε σὲ κάτι ποὺ  μόνον ἑλληνικὸ δὲν εἶναι….

Συνέχεια