Φάρμακα πού θεραπεύουν ἤ πού σκοτώνουν;

Διάβαζα λοιπὸν ἐχθὲς γιὰ τὴν ἀνάκλησιν τῶν φαρμάκων ποὺ περιέχουν ῥανιτιδίνη. Συνέχεια

Ψυχιατρικὰ φάρμακα καὶ ἡ ἄμεσος σχέσις τους μὲ τοὺς μαζικοὺς πυροβολισμοὺς

Ο Δικηγόρος  Συνταγματικού Δικαίου Jonathan Emord ζητά ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ έρευνα για να διερευνηθεί ο σύνδεσμος μεταξύ ψυχιατρικών φαρμάκων και των πυροβολισμών σέ σχολεία. Συνέχεια

Πῶς οἱ ψυχίατροι ἔγιναν «ἰατροί»;

Καλὸ ἐρώτημα….

Ψηφίζοντας γιὰ τὴν θεραπεία τῆς  … χημικῆς ἀνισο’r”rοπίας στὸν ἐγκέφαλο!!!


Συνέχεια