Θεατρικὰ ἐργαστήρια ἐκπαιδεύσεως λαθρομεταναστῶν σὲ …πρόσφυγες!!!

Δεῖτε τὸ παρακάτω βίντεο – ἀποκάλυψη ἀπὸ τὴν Λέσβο:

Οὁ Ἑλληνικὲς ἀρχὲς πρέπει νὰ ἐπέμβουν!!!
Συνέχεια

Λαθρομπίζνες ἰδιαιτέρως ἐπικερδεῖς

Τὸ πρόγραμμα ἐποικισμοῦ ὅλης της Ἑλλάδος ἀπὸ ΛΑΘΡΟμετανάστες μέσῳ τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος «ἀνθρωπιστικῶν» ὀργανισμῶν!!!

Οἱ ξενοδόχοι πληρώνονται γιὰ δωρεὰν στέγη, νερὸ καὶ ῥεῦμα, ἐνῶ χορηγοῦνται στοὺς λαθρομετανάστες cash cards γιὰ τὰ ἔξοδά τους. Συνέχεια

Βραβευμένες Μ.Κ.Ο….

O βασικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς MKO ERCI εἶναι τὸ ἵδρυμα Radcliffe, ἱδρυτὴς τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Frank Giustra, μεγαλοχορηγὸς τῶν Κλίντον καὶ συνεργάτης τοῦ Soros, μὲ ἔντονη παρουσία στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2015.

Συνέχεια

Ὡραῖες …«ἐπενδύσεις» μᾶς ἔφεραν οἱ «νεοέλληνες ἐπενδυτές»!!!

Ὅλα ὡραία καὶ καλά…!!!

Συνέχεια

Θά ξυλοφορτώνονται ὅσοι δέν ὑπακούουν στίς ἐντολές τῶν Μ.Κ.Ο.;

Διαδῶστε τὸ βίντεο!!!!

Ὁ ἰδιοκτήτης ποὺ ἐνοικίασε τὸν χῶρο στὴν ΜΚΟ ΛΑΡΣΟ μιλᾶ στὴν κάμερα!!!

Ἡ μίσθωσις ἔληξε ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες καὶ ὁ χῶρος πλέον τελεῖ ὑπὸ …κατάληψιν!!!
Συνέχεια

Σχεδὸν μισὸ ἑκατομμύρο γιὰ νὰ σιτισθῇ (μόνον) ἡ Μόρια γιὰ 11 ἡμέρες!!!

Σύμβασις σιτίσεως γιὰ ΚΥΤ Μόριας (11 ἡμέρες) γιὰ 7.700 ἄτομα.

Συνέχεια