Ὡραῖες …«ἐπενδύσεις» μᾶς ἔφεραν οἱ «νεοέλληνες ἐπενδυτές»!!!

Ὅλα ὡραία καὶ καλά…!!!

Συνέχεια

Θά ξυλοφορτώνονται ὅσοι δέν ὑπακούουν στίς ἐντολές τῶν Μ.Κ.Ο.;

Διαδῶστε τὸ βίντεο!!!!

Ὁ ἰδιοκτήτης ποὺ ἐνοικίασε τὸν χῶρο στὴν ΜΚΟ ΛΑΡΣΟ μιλᾶ στὴν κάμερα!!!

Ἡ μίσθωσις ἔληξε ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες καὶ ὁ χῶρος πλέον τελεῖ ὑπὸ …κατάληψιν!!!
Συνέχεια

Σχεδὸν μισὸ ἑκατομμύρο γιὰ νὰ σιτισθῇ (μόνον) ἡ Μόρια γιὰ 11 ἡμέρες!!!

Σύμβασις σιτίσεως γιὰ ΚΥΤ Μόριας (11 ἡμέρες) γιὰ 7.700 ἄτομα.

Συνέχεια

Δομὲς «φιλοξενίας» καὶ πολλὰ ἀκόμη …ἑκατομμύρια γιὰ τὶς «φιλάνθρωπες» Μ.Κ.Ο.!!!

Ἐπιχορήγησις Μ.Κ.Ο. «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου: Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας Ἀσυνοδεύτων Ἀνηλίκων στῇν Λέσβο γιὰ τὸ 2018, ποσὸ 3.815.160 € !!!!!!!!!!

Παραδοτέα δράσεως: Λειτουργία 9 δομῶν φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων (ὀκτὼ στὴν Μυτιλήνη καὶ μία στὰ Λουτρά) μὲ συνολικὴ δυναμικότητα, 158 θέσεων (134 γιὰ ἀγόρια σὲ 7 ξενῶνες καὶ 24 γιὰ κορίτσια σὲ 2 ξενῶνες).

Γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ὑλοποιήσεως τῆς δράσεως δὲν ἀπαιτεῖται ἡ προσκόμισις παραστατικῶν δαπανῶν (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικὰ πληρωμῆς, κλπ.)!!!!!!

Συνέχεια

Θυσιάζοντας τὴν Μυτιλήνη στὶς «ἀλληλέγγυες» σιωνιστικὲς Μ.Κ.Ο.

Κατάληψις πλατείας Σαπφοῦς. Συνέχεια

Χρῆμα ἄφθονο γιὰ τὶς …ἐπισκευὲς στὴν Μόρια!!!

Ἀπόφασις ἀπ΄ εὐθείας ἀναθέσεως ἐπισκευῆς-συντηρήσεως φωτοτυπικοῦ μηχανήματος RICOH MPC 2011 SP στὸ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ, στὴν ἑταιρεία Κεντέρης Παναγιώτης (networks) (Ἀσκληπιοῦ 64 Χρυσοµαλλούσα, Μυτιλήνη), δαπάνη = 1.500€ (!!!).

Συνέχεια