Γελοῖος ἀνασχηματισμός ἤ…;

…κάτι ἄλλο; Κάτι πολύ χειρότερον;

Ἐν τάξει… Εἶμαι ….συνωμοσιολόγα. Πῶς νά τό κάνουμε;
Ὅμως στὶς 13 Μαΐου διαβάσαμε αὐτό:

Συνέχεια

Ζήτω ἡ τρέλλα καὶ ἡ ὑποκρισία τῶν δῆθεν!


Συλλαμβάνεται κάποιος, βγαίνοντας ἀπὸ γιάφκα, ἀναρχικῆς τρομοκρατικῆς όργανώσεως, κρατώντας τσάντα γεμάτη μέ ὅπλα καί χειροβομβίδες καί δηλώνει ἀναρχικός.
Τό κράτος τόν προφυλακίζει γιά νά δικαστῇ καί αύτός ΕΞΗ (6) φορές ἀποφεύγει τήν δίκη παίρνοντας μέ κόλπα άναβολές.

Κατόπιν καί έπειδή πρόκειται νά παρέλθῃ τό 18άμηνο καί ὑπάρχει κίνδυνος ὁ τυπάκος νὰ άποφυλακισθῇ καί νά γίνῃ Λούης τύπου Μαζιώτου-Ῥούπα, ἡ δικαιοσύνη τοῦ χώνει νέες κατηγορίες πού θά τόν κρατήσουν φυλακή γιά ἄλλους 18 μήνες. Τότε ὁ ἀνάρχας κάνει δῆθεν ἀπεργία πείνας καί βγαίνει παραπονούμενος, ἐπειδή τό κράτος καί ἡ κοινωνία πού θέλει νά καταστρέψῃ μέ τήν βία, τοῦ φέρονται μέ ἄσχημο τρόπο καί καταπατοῦν τά δικαιώματά του.
Συνέχεια