Θά συνεργαζόσασταν μέ κλέπτες;

Ἐσεῖς θά κλέβατε τρόφιμα ἀπό σοῦπερ μάρκετ;
«Πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις κρύβεται ὁ Ἀλέξης»….     Συνέχεια

Ξέρεις νά κλέψῃς;

Ξέρεις νά κρυφτῇς;

Διότι τὸ ζήτημα εἶναι νὰ μπορῇς νὰ κρυφτῇς ἢ νὰ καλυφθῇς γιὰ τὸ ἔγκλημα κι ὄχι νὰ τιμωρηθῇς γιὰ τὸ ἔγκλημα.
Διότι ὅταν εἶσαι συμμορία πρέπει νὰ προστατεύῃς τὰ μέλη σου…
Διότι μία στρατιὰ ἀπατεώνων, πρακτόρων, ἐγκληματιῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, πρέπει νὰ ἔχουν μανδύες τέτοιους, ποὺ νομιμοφανῶς νὰ διαβιοῦν…

Συνέδριο νεολέρας τΣΥΡΙΖΑ…
Γράφει ὁ φίλος Δημήτριος Φ. Συνέχεια

Θαυμασμὸς πρὸς τὸν …«Μεγάλο τιμονιέρη»!!!

Ὁ …«μεγάλος τιμονιέρης», ποὺ ὁλοκλήρωσε τὸ συνέδριο τοῦ κόμματος τῶν πλειστηριασμῶν και τῶν τραπεζιτῶν, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα διόρθωσε καὶ τὴν ψῆφο τῶν συντρόφων, κατάφερε νὰ ἐκλεγῇ μὲ ποσοστὸ «92,39%», ἀποσπώντας τὸν θαυμασμὸ (ἀκόμη καί) τοῦ Κουρῆ, τῆς «Αὐριανῆς»!
Ἒμμονὲς εἶναι αὐτές!!! Εὐτυχῶς, γιατὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν πολὺ χειρότερα καὶ νὰ ἐκλέγοντο ἀκόμη καὶ μὲ «103%»!!!

Θαυμασμὸς πρὸς τὸν ...«Μεγάλο τιμονιέρη»!!!1 Συνέχεια

Δράσεων ἐρωτηματολόγιον (ἀποκλειστικὰ γιὰ τΣΥΡΙΖΑίους….!!!)

Printscreen ἀπὸ ἐρωτηματολόγιο, τὸ ὁποῖον διενεμήθη στοὺς συνέδρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ νὰ συμπληρωθῇ καὶ νὰ παραδοθῇ κατὰ τὴν ἔξοδό τους…

Δράσεων ἐρωτηματολόγιον (ἀποκλειστικὰ γιὰ τΣΥΡΙΖΑίους....!!!) Συνέχεια

Φυλακὲς θέλουμε…

Ἔτσι ἀκριβῶς!!!

Φυλακὲς θέλουμε... Συνέχεια