Φιλότιμο ἔχεις ὅταν ὑπηρετῇς τὴν ἀλήθεια

Ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξις δρομολογήθηκε στὴν Μάλτα. Ἦταν ἡ Μάλτα (σ.σ.: ἡ περίφημος συνάντησις τῶν προέδρων ΗΠΑ – ΕΣΣΔ, ἐπὶ Γκορμπατσῶφ) ποὺ κατήργησε τὴν Γιάλτα. 
Συνέχεια

Τὸ θέατρο εἶναι μία ἔπαλξις ἐλευθερίας!

Τὸ θέατρο εἶναι μία ἔπαλξις ἐλευθερίας!

Τὸ θέατρο εἶναι μιὰ ἔπαλξις ἐλευθερίας

«Εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο μιὰ κοινωνία νὰ δημιουργήσῃ μίαν Ἀντιγόνη – νὰ φτιάξῃ μίαν Ἀντιγόγόνη.
Πρέπει νὰ θέλῃ, μιὰ κοινωνία νὰ ἔχῃ θέατρο.
Πρέπει νὰ πηγαίνῃ, βρέχει – χιονίζει, στὸ Ἐθνικὸ Θέατρο. Συνέχεια