Βουλεύτρια, τὸ νέον …εἶδος τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!!!

….Κι΄ ἐκεῖ ποὺ ξεψαχνίζω τὶς ἡλικίες τῶν ἡλικιωμένων ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακαλύπτω νέο εἶδος!!!
Ὄχι «βουλευτὴς».
Ὄχι «Βουλευτίνα».
Ἀνακαλύπτω μίαν …«βουλεύτρια» ὁλόκληρη!!!

Συνέχεια

Ὅ,τι ἁρπάξει ὁ κ@λος τους!!!

Τὰ λεφτὰ εἶναι πολλὰ ἀδέλφια.
Καὶ τὸ πλιάτσικο τῶν συριζαίων καλὰ κρατεῖ.
Θὰ ἔλεγα πὼς ἔχει πάρει διαστάσεις «ἐπιδημίας» καθὼς αἰσθάνονται τὸ τέλος τους νὰ πλησιάζῃ.
Καὶ ὅ,τι ἁρπάξει ὁ κ@@ος τους.

Οἱ πολλὲς καὶ εὔκολες ἁρπαλτὲς γίνονται στὰ ἑκατομμύρια ποὺ στέλνει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις γιὰ τοὺς πρόσφυγες.
Ὁ Μουζάλας, μὲ τὸ…  «ἀγγελικὸ πρόσωπο» εἶναι ὁ ἀρχινονὸς τῆς διανομῆς τῶν κονδυλίων ἀνὰ τὴν συριζαιϊκῇ ἐπικρατείᾳ.

Ὅ,τι ἁρπάξει ὁ κ@λος τους!!!1 Συνέχεια