Γελοιοποίησις καὶ μπάχαλο

Τί μπάχαλο Θεέ μου αὐτὴ ἡ χώρα….

Μία ἁπλὴ ὑπόθεσις λαθρεμπορίας χρυσοῦ δὲν μποροῦν νὰ διεκπαιρεώσουν σωστὰ καὶ μετὰ θέλουν νὰ λύσουν καὶ τὰ τεράστια προβλήματά της;

Θεοφανάκης Στέφανος

Ὅλοι μᾶς σφᾶζαν καὶ μᾶς πνίγαν…

Ὅλοι μᾶς σφᾶζαν καὶ μᾶς πνίγαν...Κατακαημένο Ἀϊβαλὶ καὶ παινεμένο Ἀϊδίνι
Χαροκαμένο Ἐσκὴ Σεχήρ, ἀρχοντοπούλα Σμύρνη
Μαρμαρωμένε βασιλιά, τὶ ὄνειρο, τὶ παγανιὰ
Ὁ τάφος σου ἄδειος καὶ σὲ μιὰ γωνιά. Συνέχεια