Θυσιαστήριον ἡ …μυλόπετρα!!!

Προσφάτως ἐπισκέφθηκα τὴν Θέρισσο, ὀρεινὸ χωριὸ στὰ ῥιζὰ τῶν Λευκῶν Ὀρέων.
Χωριὸ ἡρωϊκό, μὲ μίαν ἱστορία γεμάτη πράξεις ἀνδρείας, αὐτοθυσίας καὶ ἀντιστάσεως στοὺς κατακτητές.
Συνέχεια