Ἕνα «κιμπάρικο» «λεοντάρι»…

Μά αὐτός δέν εἶναι πού ὅταν πῆγαν νά τόν συλλάβουν γιὰ μερικὰ κακουργήματα μπῆκε στὸ νοσοκομεῖο, μὲ δῆθεν καρδιακὰ προβλήματα καὶ ἔμεινε κἄναν μῆνα, ἔως ὅτου ἡ «ἀνεξάρτητος» δικαιοσύνη νὰ τὸν ἀφήσῃ ἐλεύθερο ὑπὸ ὅρους (νὰ παρουσάζεται κάθε 15 ἡμέρες στὸ τμῆμα) καὶ ἐγγύηση 5.000.000 εὐρῶ;

Ἕνα «κιμπάρικο» «λεοντάρι»... Συνέχεια

Οἱ πολιτικοκομματικὲς καταβολὲς τῶν δημοσιoκάφρων.

Τὸ παρακάτω ἄρθρον ἔλαβα πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἀπὸ τὸν καλὸ φίλο Διόνυσο, ἀλλὰ ἀδυνατοῦσα νὰ τὸ δημοσιεύσω λόγῳ πληθώρας ἄλλων θεμάτων ποὺ διαρκῶς ἀνακύπτουν. 

Ἄλλως τε, οἱ δημοσιοκᾶφροι μας, ἐκεῖ  εἶναι τόσες δεκαετίες τώρα… Δὲν ἀλλάζουν στάσι, καταβολὲς καὶ στόχους. Ἦσαν τὰ ἴδια καλόπαιδα ἀπὸ τότε ποὺ Συνέχεια