Ἀληθὴς προσφορὰ στὸν Ἀγῶνα..

Καί…
…γιὰ νὰ θυμόμαστε πάντα τὴν προσφορὰ κάποιων στὸν Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων…

Ἀληθὴς προσφορὰ στὴν Ἀγῶνα..1 Συνέχεια