Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἡ ἔρευνα, σὲ ἐπίπεδον μαρτυριῶν ἀπὸ πληγέντες, φίλους καὶ συγγενεῖς τους, κατὰ κύριον λόγο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κάποιους δημοσιογράφους καὶ τὶς ἐπιτόπιες ἔρευνές τους, δὲν γίνεται νὰ κλείσῃ κυρίως λόγῳ τῆς παραπλανητικῆς σιωπῆς. Μίας σιωπῆς, γιὰ τὴν ὁποίαν, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπεφάσισαν νὰ «κρατήσουν χαμηλοὺς τόνους», … Continue reading Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)