Τὸ ἄσβεστον μίσος κατὰ τοῦ Κολοκοτρώνη.

Τί κι ἐάν ὁ Γέρος μας στίς καρδιές μας παραμένῃ πάντα ἡ πιό ἀγαπημένη μορφή; Τί κι ἐάν ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν ἀπό τά ἐλάχιστα πρόσωπα τῆς ἱστορίας πού κατάφεραν νά τήν ἀλλάξουν; Τί κι ἐάν ἀπελευθέρωσε τήν μισή Ἑλλάδα;  Γιὰ κάποιους παραμένει, ἀκόμη καὶ δύο αἰῶνες ἀργότερα, ἔνα ἀπὸ τὰ πλέον μισητὰ πρόσωπα ποὺ πέρασαν … Continue reading Τὸ ἄσβεστον μίσος κατὰ τοῦ Κολοκοτρώνη.