Ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν!!!

Ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν!!!

Αστυνομικοί (sic) δεν αφήνουν στην Ερμού 5 πλανοδίους μουσικούς, νεαρής ηλικίας, να παίξουν. Συνέχεια