Ὁ ἀνύπαρκτος «καλλιτεχνικὸς» χῶρος τῆς χώρας! (ἐπανάληψις)

Κατέρρευσαν οἱ αὐλὲς ποὺ τοὺς δόμησαν… Καταρρέουν κι αὐτοί….

Τόσα χρόνια ἀκούγαμε τὸν κάθε «καλλιτέχνη νὰ μᾶς ζαλίζῃἀκρίτως καὶ ἄνευ φίλτρων. 

Ἡ γλῶσσα τους δὲν ἔπαυε νὰ ἀραδιάζῃ ὅσα ἡ ἄνευ κρίσεως κεφαλή τους παρήγαγε.
Ζήσαμε σὲ μίαν παράνοια ποὺ ὅμοια της δὲν ὐπάρχει. (Κι ἀκόμη, δυστυχῶς, ἀκοῦμε ἤχους τοῦ παραλόγου ὡς ἀπόηχο ὅλης αὐτῆς τῆς ἀνισορροπίας!!!)
Διαβάζαμε συνεντεύξεις τοῦ κάθε σαχλαμάρα γιὰ τὸ χρῶμα τοῦ βρακιοῦ του ἢ τὴν μάρκα τῶν τσιγάρων του. 
Κάποιες ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις σοβαρῶν ἀνθρώπων, ἔχουν πρὸ πολοῦἐκλείψει, ἢ κρυφτεῖ πρὸ κειμένου νὰ διασώσουν τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ τὴν δίνη τῆς κατρακύλας. Συνέχεια

Ὁ λαὸς μᾶλλον εἶναι …ὕποπτος!!!

Ὁ λαός, παρόλο ποὺ θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ κατέχῃ τὸν ῥόλο τοῦ κυριάρχου, μᾶλλον εἶναι ὕποπτος γιὰτὰ γοῦστα του, ἀφοῦ ἀνέχεται μὲ μιὰ στοιχειωμένη ἀπάθεια τὰ πήγαινε ἔλα τῶν τροϊκανῶν καὶ τῶν συμπεθέρων αὐτῶν, τοὺς πολιτικοὺς στὸν ῥόλο τοῦ καλοῦ παιδιοῦ, νὰ μαζεύουν likes ἀπὸ τὴν Μέρκελ καὶ τοὺς δημοσιογράφους νὰ παίζουν τὸν ῥόλο τῶν ξυλίνων ξωτικῶν…!!! Συνέχεια

Οἱ ἀνάπηροι! (ἀναδημοσίευσις)


Δέν γνωρίζουμε πώς εἴμαστε μία κοινωνία πλήρης ἀναπήρων;

Δέν γνωρίζουμε πώς εἴμαστε ἡ χώρα μέ τούς περισσοτέρους ἀναπήρους, κατ’ ἀντιστοιχίαν σέ ποσοστιαίαν σύστασιν τοῦ πληθυσμοῦ; 
Δέν γνωρίζουμε πώς ἡ βιομηχανία πλαστῶν ἐπιδομάτων, συντάξεων ἀναπηρίας καί ἑλληνοποιήσεως τοῦ κάθε φουκαρᾶ καλά κρατεῖ; 
Δέν γνωρίζουμε πώς σέ κάθε μεριά τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν προβάλλει κι ἕνας ἐπίδοξος δουλέμπορος, δεξιοτέχνης τοῦ «νόμου» καί καταχραστής τοῦ δημοσίου χρήματος;
Δἐν γνωρίζουμε πώς μέσα σέ ὅλο αὐτό τό «παιχνίδι» τῆς κομπίνας οἱ πλέον ἐνεταγμένοι Συνέχεια

Τὸ ἄ-γενον γένος! (ἀναδημοσίευσις)

Τὸ Εὐρωπαϊκὸν Κοινοβούλιον ἐψήφισε προσφάτως μίαν, ἐκ μὲν πρώτης ὄψεως παρανοϊκή, οὐσίᾳ δὲ σημαντικοτάτη θέσι. Τὸ γεννώμενον παιδὶ δὲν θὰ πρέπη νὰ δηλώνεται ὡς ἄῤῥεν ἢ θῆλυ, ἀλλὰ ὡς τέκνον, μέχρις ὅτου τὸ τέκνον νὰ ἀποφανθῇ σὲ ποῖον φύλον θὰ ἀνήκη. Ἡ πολιτεία μάλιστα θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπεμβαίνῃ χειρουργικῶς στὴν ἐπιλογὴ φύλου, ἐὰν αὐτὸ ἀπαιτεῖται. Ἀναμφιβόλως αὐτὸ ἀνατρέπει μίαν θέσιν χιλιάδων ἐτῶν, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ γένος καθῳρίζετο ἀπὸ τὴν φύσιν. Καί, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, εἶναι ἐτοῦτον ἐκφυλισμένος ἐπιλογή, ἀποκύημα ἐκφυλισμένων νοῶν;
Οὐδαμῶς ἤθελον ἀπαντήσει, μὰ οὔτε γέννημα συνωμοσιῶν κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἤθελον ὡσαύτως ἰσχυρισθῇ. Συνέχεια

Ἀνθρωπιστική …κρίσις;

Βίοι παράλληλοι, ἐπὶ τῆς οὐσίας…
Κοάλα… Συνέχεια

Τόσα χρόνια ἡ WIND στήν Ἑλλάδα κι ἀκόμη δέν ἔμαθε πώς ΕΧΟΥΜΕ καί Ἕβρο καί νησιά;;;;;;;;

Ἄν τὲ γιατὶ πολλὰ μᾶς τὰ ἔχουν κάνει πιὰ τὰ κάθε λογῆς τσοπανόσκυλα καὶ ἐθελόδουλα…
Καιρὸς νὰ τὴν κόβουμε τὴν ἐν λόγῳ ἑταιρεία, μήπως καὶ καταλάβουν ἐπὶ τέλους πὼς ἐδῶ ΑΚΟΜΗ ὑπάρχουν κι Ἕλληνες καὶ Ἑλληνικὰ ἐδάφη.
Κι ἐὰν δὲν συνέλθουν, θὰ διατηρήσουμε καθημερινῶς τὴν ὑπενθύμισιν, ἔως νὰ συνέλθουν.
Διότι τόσα ἀνθελλήνιστα σιχάματα, μαζεμένα, δὲν μᾶς ξαναπροέκυψαν… Συνέχεια