Καμμία θυσία δὲν πάει χαμένη…

Κκι ἐγὼ ἐδάκρυσα καὶ δὲν μποροῦσα νὰ τὸ κρύψω. Μὲ εἶδε καὶ μὲ ἐμάλωσε τρυφερά. Μοῦ εἶπε: «Μὴ λυπᾶσαι! Καμμία θυσία δὲν πάει χαμένη. Ἡ Ἑλλὰς ἐπηλευθερώθη, αὐτὸ ἔχει σημασία!».
Ἡ νύκτα προχωροῦσε καὶ σύντομα θὰ ἔπρεπε νὰ φύγω. Σηκώθηκα γιὰ νὰ τὸν χαιρετήσω. Τοῦ εἶπα: «Γρηγόρη, πρέπει νὰ φύγω τώρα. Πές μου τί θέλεις νὰ πῶ στοὺς Ἕλληνες τοῦ 2015».
Μὲ ἐκύτταξε στὰ μάτια μὲ τὸ διεισδυτικό του βλέμμα. Μοῦ ἀπήντησε:

Συνέχεια

Ῥομαντικοὶ ὑπὲρ …Χριστουγέννων!!!

Ῥομαντικοὶ ὑπὲρ ...Χριστουγέννων!!!

Ὁ Σταμάτης Μαμοῦτος μιλᾶ γιὰ τὸ ρομαντικό, παραδοσιοκρατικὸ κίνημα τοῦ 1841-43, τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸν Κάρολο Ντίκενς.
Ὅσο καὶ ἂν φαίνεται παράξενο, τὰ Χριστούγεννα εἶχαν καταργηθῆ, ἀπαγορευθῆ οὐσιαστικῶς, στὴν ἀστικὴ προτεσταντικὴ ΒΔ Εὐρώπη, ὑπὸ τὴν ἐπελαύνουσα ἀπάνθρωπη νεωτερικότητα.
Κι ὅ,τι ἑορτάζουμε σήμερα, ἔστω τυπικῶς, τὸ δένδρο, τὰ δῶρα, οἱ ὕμνοι, τὰ οἰκογενειακὰ Συνέχεια

Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους…

Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους...Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι εἶμαι ταβερνιάρης καὶ πὼς ἐσεῖς ἔρχεσθε νὰ φᾶτε στὴν ταβέρνα μου.
Στὸ τέλος, μοῦ ζητᾶτε τὸν λογαριασμὸ κι ἐγὼ ἔρχομαι καὶ σᾶς λέω: «δῶστε μου 500
€ καὶ εἴμαστε ἐν τάξει!». Ἐσεῖς, τότε, κυττάζεσθε μεταξύ σας ἔκπληκτοι γιὰ τὸ ποσὸν κι ἐγώ, ποὺ εἶμαι μάγκας ταβερνιάρης, σᾶς κάνω καὶ ἕνα σκόντο! «Καλά, δῶστε μου 450 € καὶ καθαρίσαμε». Συνέχεια

10η πρὸς 11η Ἰουνίου 323 παχ. Τὸ τέλος.

Οἱ πολλὲς διοικητικὲς φροντίδες, οἱ κόποι, οἱ τραυματισμοὶ καὶ τελευταία ὁ θάνατος τοῦ πιὸ στενοῦ του φίλου, Ἠφαιστίωνος, τοῦ ἔφθειραν τὴν ὑγεία. Ὁ Ἀλέξανδρος ἀῤῥώστησε βαρειὰ καὶ στὶς 10 πρὸς 11 Ἰουνίου τοῦ 323 π.Χ. ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὴν Βαβυλῶνα, στὸ παλάτι τοῦ Ναβουχοδονόσορος Β’, σὲ ἡλικία μόλις 32 ἐτῶν καὶ 11 μηνῶν. Συνέχεια

Ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγῶνας τῆς ΕΟΚΑ, 1955-1959

Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Πατιαλιάκας, Αντιστράτηγος ε.α.

*Από τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Γρίβας με Κυπρίους μαχητές

Την 4η Ιουνίου 1878 υπογράφτηκε, μεταξύ Βρετανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη μυστική συνθήκη για την Κύπρο, η οποία προνοούσε Βρετανική βοήθεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εάν η Ρωσία, μετά τον Ρωσο-Τουρκικό Πόλεμο του 1877, διατηρούσε τα κεκτημένα του πολέμου ή προχωρούσε σε κατάληψη και άλλων εδαφών της.

Σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών αυτών παρεχωρείτο η Κύπρος στην Βρετανία και στις 22 Ιουλίου ολοκληρωνόταν η κατάληψή της με την άφιξη του πρώτου Αρμοστή, του υποστρατήγου Garnet Wolseley. Με την Συνθήκη της Λωζάννης [1923] η Τουρκία ανεγνώρισε την προσάρτηση της Κύπρου στην Βρετανία και το 1925 η Κύπρος ανακηρύχθηκε αποικία του Αγγλικού στέμματος.

Συνέχεια

Ὑποκριτὲς καὶ …τρελλοί!!!

Ὑποκριτὲς καὶ ...τρελλοί!!!Έχω γνωρίσει καλογέρους – αγίους ανθρώπους. Στο πρόσωπό τους αποτυπώνεται η γαλήνη, η καλοσύνη και η ομορφιά της αγνής ψυχής. Κάποιοι από αυτούς ζούνε σε καλύβες (καρούλια) και σπηλιές, μακριά απ’ τον κόσμο και τις ανέσεις του. Με λίγο φαί, χωρίς ηλεκτρικό, με φως από καντήλι ή κερί, και κουρέλια για στρώμα.
Έτσι νοιώθουν, έτσι πράττουν.
Συνέχεια