Οἱ πιὸ μεγάλες χαρὲς λαθραία κρύβονται στὴν καρδιά μας…

Γιατί περιγελᾶμε τίς ἀπλές χαρές;
Μήπως ἐπειδή τίς θεωροῦμε ὑπερβολικά πληβεῖες;
Ἴσως ἐπειδὴ δὲν θέλουμε μιὰ κοινὴ εὐτυχία.

Συνέχεια

Ἄς κάνουμε ἕναν γαλήνιο περίπατο…

Γαλήνιοι περίπατοι στὶς ἀκροθαλασσιὲς τοῦ Φθινοπώρου…
Ἥρεμοι τόποι καὶ λογισμοὶ ἀβαθεῖς, στὶς παρυφὲς τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς ἐπαγρυπνήσεως.

Συνέχεια

Κᾶντε ταξείδια…

Κᾶντε ταξείδια μὲ τὸν νοῦ, διότι χανόμαστε μέσα στὴν τόση πεζότητα καὶ Ἀπανθρωπιά!!!Κᾶντε ταξείδια...1 Συνέχεια

Δρῶ καὶ δημιουργῶ γιὰ νὰ νικῶ ἀκόμη καὶ καταθλίψεις!!!

Κυττῶντας γύρω μας, καθημερινῶς, διαπιστώνουμε πὼς τὰ ἐπίπεδα τῆς καταῤῥεύσεως, ἰδίως σὲ ἐπίπεδον ἀντοχῶν, ἔχουν πρὸ πολλοῦ παύση νὰ κρύβονται. Ὅσα κι ἐὰν χώσουμε «κάτω ἀπὸ τὸ χαλί», εἶναι πολλὰ περισσότερα αὐτὰ ποὺ πλέον μᾶς συμπαρασύρουν ὅλους στὸ νὰ μᾶς παγιδεύσῃ μία γενικοτέρα κατάθλιψις, ποὺ ἂν καὶ μέσα της ἐμπεριέχῃ ἄφθονο ὀργή, ἐν τούτοις κατάθλιψις εἶναι. Κατάθλιψις ποὺ ἐὰν δὲν ἀντιμετωπισθῇ, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ ἀτομικά μας βήματα, θὰ μᾶς ὁδηγήση ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ αὐτοκτονικὲς συμπεριφορές. Καί, δυστυχῶς, παρὰ τὸν ἄγνωστο (ἐπισήμως) ἀριθμὸ τῶν αὐτοχείρων, οἱ αὐτοκτονίες τελικῶς συγκαταλέγονται καθημερινῶς στὰ ψιλὰ γράμματα τῶν εἰδήσεων. Συνέχεια

Ἄς …Ἀνοίξουμε!!!

Ἡ Ἄνοιξις μᾶς ἔφθασε πανηγυρικῶς…
Κι ἐμεῖς, ἀκόμη, κουβαλᾶμε τοὺς χειμῶνες μέσα μας…
Ἄς Ἀνοίξουμε…
Ἄς ἀφήσουμε τὸ Φῶς καὶ τὰ χρώματα καὶ τοὺς ἤχους τοῦ πλανήτου μας νᾶ μᾶς γεμίσουν καὶ νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὶς διαθέσεις… Ἄς μείνουν πίσω μας κι ἐτοῦτοι οἱ χειμῶνες μὰ καὶ οἱ ἐπόμενοι ποὺ θὰ ἔλθουν…
Ἡ Ἄνοιξις ξέρει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς… Συνέχεια

Ἐφ’ ὅσον τὸ πῆρε ἐπάνω της ἡ ἐκκλησία….

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης.
Ὅμως τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ δὲν γνωρίζει κἄν τὸ τὶ κρύβει.

Ἡ ἐκκλησία ἀπεφάσισε νὰ ἀντιδράσῃ καὶ νὰ τὸ πάρῃ ἐπάνω της.
Ἀλήθεια, ὅλα θά εἶναι καλά; Καί ποῦ εἶναι ὁ Ἱερόδουλος; Ἀπουσιάζει; Ἔχει κάτι καλλίτερον; Δέν συμφωνεῖ;
Χμμμμ…
Ἀναμένομεν…
Συνέχεια