Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Κύπριο Πρόεδρο

Καλημέρα σᾶς κ. Πρόεδρε,

Ὀνομάζομαι Κωνσταντῖνος Δημητριάδης, ἐκ Πειραιῶς ὁρμώμενος καὶ διαβιὼν ἀπὸ ἔτους εἰς Κύπρον, ἐξασκὼν ὄχι μόνο τὸ δικαίωμα ποὺ μοῦ παρέχει τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο ὡς Πολίτης τῆς Εὐρωπαϊκὴς Ἑνώσεως, ἀλλὰ τὴν φωνὴ τῆς ῥίζας μου, ποὺ πάντα μίλαγε γιὰ μίαν Κύπρο Ἑλληνική.

Ἀπεφάσισα ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε, να σᾶς γράψω αὐτὴν τὴν ἐπιστολή, ἐν ὅψει τοῦ πολυδιαφημισμένου ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. τῆς Κύπρου Δείπνου σας μὲ τὸν κ. Ἀκιντζί, ποὺ τὸ ὄνομά του δὲν ξέρω ἐὰν τὸ γνωρίζετε, στὰ ἑλληνικὰ σημαίνει «ἐπιδρομέας» (κρατῆστε το αὐτὸ στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ σας γιὰ τὸ σημειολογικὸ τοῦ πράγματος)! Συνέχεια

Διαρκῶς ἀπούσα ἡ ἡγεσία τῆς χώρας…

Γιὰ τὴν κηδεία τοῦ ταξιάρχου Παπαμελετίου, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὄλη ἡ ἠγεσία ἀπουσίαζε…

Δὲν πῆγαν στὴν κηδεία τοῦ ἥρωος τῆς Κύπρου
(τοῦ Εὐθυμίου Πέτρου)

«Ἔβγαλαν τὴν ὑποχρέωση» μὲ λίγα στεφάνια

Συνέχεια

Γρήγορα ποὺ ξεχάσατε…

Ἀξίζει νά ἀγωνίζεσαι γιά ἕναν …ἔτσι λαό;
Τομάρια…

  • Πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ φέρουν ἀγρέλια.
  • Πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ φέρουν χαλοῦμι.
  • Πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ φερουν φάρμακα.
  • Πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ βάλουν βενζίνη.
  • Πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ φᾷν φθηνὸ ψάρι.
  • Πηγαίνουν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ παίξουν στὸ καζίνο… Συνέχεια
Θάνατοι ὡς τραγῳδίες καὶ ὡς …στατιστική!!!

Σὰν σήμερα ἀπεβίωσε ὁ Ἰωσὴφ Στάλιν, ὁ λεγόμενος καὶ  «πατερούλης», τὸ 1953.

Συνέχεια

Γιατί συνελήφθησαν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί;

Γιατί συνελήφθησαν; Γιά νά δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις; Γιά νά «παίξῃ» ἡ Τουρκία «διπλωματικό πόκερ», συμπεριλαμβάνοντας στίς «διαπραγματεύσεις» καί τούς καταζητουμένους της πού ἐμεῖς προστατεύουμε; Γιά νά δοθῇ, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἡ εὐκαιρία στούς «ἀγαπημένους μας συμμάχους» νά ἐπέμβουν καί νά μᾶς …«σώσουν», εὐτελίζοντάς μας ὡς λαό καί ὡς Ἕλληνες;
Γιά νά δημιουργηθῇ ἡ ἐπίσημος βάσις τῶν ἐπερχομένων θερμῶν ἐπεισοδίων, πού θά γίνουν ἀφορμή πολέμου;
Γιά νά μετρήσουμε μίαν ἀκόμη ἐθνική ἧττα, πού θά ἀποτελειώση τό ἠθικό μας ἀνάστημα;
Ἤ μήπως γιά νά δοθῇ ἡ …ἀφορμή καταργήσεως τῶν περιπολιῶν καί, καταληκτικῶς, τῶν συνόρων;
Συνέχεια

Βιβλιοπαρουσιάζουμε τὸ «Ὄνειρο Πνίγηκε στὸν Σαγγάριο»

Τὴν Δευτέρα 5 Μαρτίου καὶ ὥρα 18:30 (6:30 μ.μ.), στὸν πολυχῶρο «Polis Art Cafe – Αἴθριον τῆς Στοᾶς Βιβλίου» (Πεσματζόγλου 5), παρουσιάζουμε τὸ νέο βιβλίο μου μὲ τίτλο «Τὸ ὄνειρο πνίγηκε στὸν Σαγγάριο».

Συνέχεια