Ἡ κορύφωσις τῶν πιὸ ἐνδόξων πολέμων!

«…Στους Βαλκανικούς  Πολέμους, με την τόσο ένδοξη διεξαγωγή τους, υπήρξαν και ανθρώπινες απώλειες. Και αυτές είναι δραματικές.

Έχουν καταγραφεί 307 νεκροί αξιωματικοί και 555 τραυματίες.

Οι νεκροί οπλίτες είναι 7.918 και οι τραυματίες 32.587. Επιπλέον  188 οπλίτες θεωρούνται αγνοούμενοι. Και κοντά σε όλους αυτούς καταμετρήθηκαν και 580 «παγόπληκτοι». Οπλίτες δηλαδή που έπαθαν κρυοπαγήματα. Συνέχεια

Ὁ Ἑλληνολάτρης Ἴων Δραγούμης

Ὁ Ἑλληνολάτρης Ἴων Δραγούμης«Ἡ ἐλευθεριὰ κατακτιέται, δὲν χαρίζεται ἀπὸ ἄλλους.»
(Ἴων Δραγούμης «ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ»)

14 Σεπτεμβρίου, τοῦ 1878, γεννιέται ὁ Ἰων Δραγούμης, ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἕλλην πατριώτης, πολιτικὸς καὶ συγγραφέας. Συνέχεια

Ἐγκύκλειος Διαταγὴ Ἑλληνομακεδονικῆς Ἀμύνης. Ἴων Δραγούμης

Ἐγκύκλειος Διαταγὴ Ἑλληνομακεδονικῆς Ἀμύνης. Ἴων Δραγούμης

     Ὁ Ἴων Δραγούμης τὸ 1902 μπῆκε στὸ διπλωματικὸ κλάδο, καὶ ὑπηρέτησε ὡς ὑποπρόξενος, κατόπιν ἀπαιτήσεώς του, στὸ Μοναστήρι· ἐν συνεχεῖᾳ ὑπηρέτησε στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία, στὸ Προξενεῖο Σερρῶν, στὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία στὸ Προξενεῖο τοῦ Πύργου καὶ στὸ Προξενεῖο Φιλιππουπόλεως, ὡς τὸ 1907. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν γαμπρό του Παῦλο Μελᾶ, ποὺ ἦταν σύζυγος τῆς ἀδερφῆς του, ὀργάνωσε τὶς ὀρθόδοξες κοινότητες ἐναντίον τῶν βουλγαρικῶν κομιτάτων, κινητοποίησε τὶς Ἑλληνικὲς Δυνάμεις καὶ ἀνεδείχθη ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς μακεδονικῆς συγκρούσεως. Ἀνάλογες προσπάθειες κατέβαλε κατὰ τὴν διετία 1907 – 1909 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπηρετῶντας στὴν ἐκεῖ ἑλληνικὴ πρεσβεῖα.

Συνέχεια

Ἡ ἐξέγερσις τοῦ Ἴλιντεν, 20 Ἰουλίου 1903 (π.ἡμ)

Βουλγαρικὴ προετοιμασία ἐκρηκτικῶν γιὰ τὴν ἐξέγερση.

Βουλγαρικὴ προετοιμασία ἐκρηκτικῶν γιὰ τὴν ἐξέγερση.

 

     Το Μοναστήρι είχε εξαιρετική σημασία για τρεις αντίπαλες εθνότητες. Τους τούρκους, που το χρησιμοποιούσαν σαν σπουδαίο στρατιωτικό κέντρο, τους βουλγάρους που επιζητούσαν να επικρατήσουν στην πόλη και στην γύρω περιοχή και τους Έλληνες που υπερείχαν χάρη στους Βλάχους με το τόσο ακμαίο Ελληνικό φρόνημα. Η κατάσταση αποσταθεροποιήσεως που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, έδωσε αφορμή στα δύο βουλγαρικά κομιτάτα να αναπτύξουν στο έπακρο την δράση τους στην Μακεδονία. Ήταν η «Περίοδος Τῶν Μαρτύρων» τότε, όπως έλεγε ο Ίων Δραγούμης.

Συνέχεια

Μακεδόνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Κρήτης

Μακεδόνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Κρήτης 2   Στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας διασώζονται μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀρχεῖα τῶν Κρητῶν συμβολαιογράφων Μανώλη Μπρεσιάνου καὶ Ἀντώνη Μπρεσιάνου γιὰ τὰ ἔτη 1381-1388, στὰ ὁποῖα περιέχονται πολλὰ συμβόλαια ἀγοραπωλησίας αἰχμαλώτων Κιρκασίων, Ταρτάρων, Τούρκων, Ἀλβανῶν, Βουλγάρων καὶ Ἑλλήνων.  Συνέχεια

Ἡ μάχη στοὺς Κατασῦρτες

Σελίδα ἀπό χειρόγραφο βιβλίο τοῦ Σκυλίτζη, μὲ τίτλο Σύνοψις Ἱστοριῶν, ποὺ παρείχθη στὴν Σικελία τὸν 12ο αἰῶνα καὶ τώρα φυλάσσεται στὴν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἰσπανίας στὴ Μαδρίτη. Περιγράφει ἥττα Βυζαντινῶν ἀπό βούλγαρους

Σελίδα ἀπό χειρόγραφο βιβλίο τοῦ Σκυλίτζη, μὲ τίτλο Σύνοψις Ἱστοριῶν, ποὺ παρείχθη στὴν Σικελία τὸν 12ο αἰῶνα καὶ τώρα φυλάσσεται στὴν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἰσπανίας στὴ Μαδρίτη. Περιγράφει ἥττα Βυζαντινῶν ἀπό βούλγαρους

Συνέβη σὰν σήμερα στὴν Θράκη!

Σὰν σήμερα τὸ 917.

 Στὶς ἀρχές Σεπτεμβρίου [χωρίς νὰ ὑπάρχῃ ἀκριβής ἀναφορά ἡμερομηνίας], ἔγινε ἡ μάχη στοὺς Κατασῦρτες [περιοχὴ Ἀνατολικῆς σήμερα Θρᾲκης κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολι] ὅπου κατὰ μὲν τὸν Σκυλίτζη νίκησαν οἱ Βυζαντινοὶ, ἐνῶ κατὰ τὸν Συνεχιστὴ [θεωρία ποὺ ἀποδέχεται καὶ ὁ Ῥάνσιμαν] νίκησαν οἱ Βούργαροι.
Συνέχεια