Ἀπολογισμός… (ἐπανάληψις)

Εἶναι ἡ ὥρα αὐτὴ… τοῦ ἀπολογισμοῦ
καὶ τὸ σκαμμένο πρόσωπο


βαραίνει ἀπὸ τὶς σκέψεις·

καὶ οἱ θύμησες, φέρνουν
φωτιὰ καὶ αἷμα
καὶ πρόσωπα ποὺ χάθηκαν
μέσα στοὺς καπνούς… 

Leave a Reply