Ὑφίσταται κάποια (μερική) ἀνάκαμψις στήν ἑλληνική ἀγορά;

Ἐφέτος εἶναι ἡ πρώτη χρονιά, ἀπὸ τὸ 2011, ποὺ εἶδα στὶς Κυκλάδες ἀρκετὸ Ἑλληνικὸ τουρισμό.
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ σύμπτωσις.

Συνέχεια

Χρέος καὶ πιθανότητες ἀπομειώσεώς του

Μία προσέγγισις τῆς κρίσεως, μακρυὰ ἀπὸ κομματικους ἀλληθωρισμούς:
ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ πορεία μίας καταῤῥεούσης οἰκονομίας

Δὲν εἶναι κρίσις αὐτὴ ποὺ βιώνουμε τὰ τελευταῖα ἑπτὰ χρόνια κι ἂς ἀρεσκόμεθα νὰ περιοριζόμεθα στὴν λέξη αὐτήν.
Εἶναι ἡ νομοτελειακὴ καὶ ἀναπόφευκτη, ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80, χρεωκοπία ἑνὸς «failed state».
Ποὺ μπῆκε γυμνό, πτωχὸ καὶ ἀπροετοίμαστο σ’ ἕνα σκληρό, μὴ ἀνταγωνιστικὸ νόμισμα, μὲ μεζεδάκι τὰ πακέτα, μετατρέποντάς τὰ σὲ πάρτιυ καταναλώσεως, ἀπέκτησε δανεικὸ πλοῦτο, ποὺ νόμισε ὅτι ἦταν δικός του, μέχρι νὰ ἀνακαλύψῃ, μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, ὅτι ὁ βασιλιὰς δὲν ἤταν μόνον γυμνός, ἦταν καὶ ψεύτης. Συνέχεια

Ἡ βόμβα τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων

Ἡ βόμβα τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων1

Τα τεράστια νομισματικά προβλήματα χωρών όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία – ενώ από το παράδειγμα της Ισλανδίας τεκμηριώνονται επί πλέον τα λάθη που έγιναν στην Ελλάδα, όσον αφορά στην κακοδιαχείριση της κρίσεως. Συνέχεια

Νομότυπες τραπεζικὲς ἀπάτες

Αρκετοί φοβούνται πως το μαγικό τέχνασμα, με το οποίο αύξησε τα Ίδια Κεφάλαια της η Credit Suisse, οι εντιμότατοι Ελβετοί τραπεζίτες, δεν θα διστάσει να το χρησιμοποιήσει ούτε η Deutsche Bank – η γερμανική εγκληματική συμμορία με τις 6.000 δίκες και με τα 55 τρις € παράγωγα.

Αρκετοί φοβούνται πως το μαγικό τέχνασμα, με το οποίο αύξησε τα Ίδια Κεφάλαια της η Credit Suisse, οι εντιμότατοι Ελβετοί τραπεζίτες, δεν θα διστάσει να το χρησιμοποιήσει ούτε η Deutsche Bank – η γερμανική εγκληματική συμμορία με τις 6.000 δίκες και με τα 55 τρις € παράγωγα.

«Συνεχίζεται χωρίς σταματημό η προσπάθεια της πληρωμής παλαιών χρεών με νέα χρέη, σε παγκόσμιο επίπεδο – κάτι που αφ’ ενός μεν δεν είναι δυνατόν, αφ’ ετέρου δεν μπορεί να λειτουργήσει αιώνια. Οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν απεγνωσμένα να καταπολεμήσουν την κρίση, μέσω της δημιουργίας καινούργιων χρημάτων από το πουθενά, με ιστορικά χαμηλά επιτόκια – δηλαδή, με μία πλημμύρα φθηνών, χωρίς αντίκρυσμα χρημάτων.  

Συνέχεια

Ἐπιβραβεύοντας τὸ …χρέος!!!

Ἐπιβραβεύοντας τὸ ...χρέος!!!

Εἶναι πολὺ οὐσιῶδες νὰ γίνῃ κατανοητό, πὼς τὰ bailouts τοῦ 2008-10-12 δημιούργησαν δεδικασμένο καὶ ἐγκαινίασαν μία μαύρη ἐποχὴ στὴν οἰκονομικὴ ἱστορία τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Τὰ συναλλακτικὰ ἤθη ἔχουν περάσει σὲ νέες διαστάσεις, ὅπου ἐπιβραύεται τὸ χρέος, ἡ σπατάλη καὶ ἡ ἀσυνέπεια.
Αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός, τοῦ ὁποίου τὶς πραγματικὲς διαστάσεις δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθεῖ.
Συνέχεια

Σκοτώνουν τὴν βαρειὰ βιομηχανία τῆς Ἑλλάδος

Σκοτώνουν τὴν βαρειὰ βιομηχανία τῆς Ἑλλάδος

τοῦ Ξενοφῶντος Ἑρμείδου

Τα εγκλήματα που γίνονται εναντίον της χώρας από τις υπαλληλικές κυβερνήσεις της με τις εντολές των δανειστών δεν σκοτώνουν μόνο για ένα διάστημα την οικονομία αλλά την διαλύουν για πάντα. Να μην μπορέσει με οποιονδήποτε τρόπο να σηκώσει κεφάλι παραγωγικά, για τον επόμενο αιώνα τουλάχιστον.  
Συνέχεια