Ὑφίσταται κάποια (μερική) ἀνάκαμψις στήν ἑλληνική ἀγορά;

Ἐφέτος εἶναι ἡ πρώτη χρονιά, ἀπὸ τὸ 2011, ποὺ εἶδα στὶς Κυκλάδες ἀρκετὸ Ἑλληνικὸ τουρισμό.
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ σύμπτωσις.

Ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ ἀνερία στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὰ ἐπίσημα νούμερα, ἔχει πέσῃ στὸ 21,7% ἀπὸ 28% ποὺ ἦταν τὸ 2013.

Ἡ ἀνεργία ἄρχισε νὰ μειώνεται ἐπὶ κυβερνήσεως Σαμαρᾶ (ἀπὸ τὸ 28% στὸ 25,5%) καὶ πλέον ἔχει μειωθῇ, κατὰ τὰ δύο χρόνια τῆς νέας κυβερνήσεως ἄλλες τέσσερις (4) μονάδες.

Ἀσφαλῶς τὸν ῥόλο της τὸν ἔχει παίξῃ καὶ ἡ ἔξοδος ἀρκετῶν Ἑλλήνων στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι οἱ συμβάσεις πλέον εἶναι κυρίως μερικῆς ἀπασχολήσεως (50% τῶν νέων συμβάσεων).
Ὅμως οἱ συμβάσεις μερικῆς ἀπασχολήσεως εἶναι τάσις, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, στὸ ἐξωτερικό. 

Ἐνδεχομένως, ἐπομένως, κάτι ἀνακάμπτει.
Κάποιος δὲν κάνει διακοπὲς ἐὰν δὲν αἰσθάνεται ἀσφαλὴς ἐργασιακά.

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply