Ψυχῶν ἡμέρα

Τὴν 1η Νοεμβρίου καὶ τὴν προηγουμένη νύκτα τῆς παραμονῆς ἑορτάζεται ἡ ἡμέρα τῶν Ψυχῶν (Samhain, All Hallow’s Eve).

Ἡ ἑορτὴ συμβαίνει περίπου στὸ μέσον μεταξὺ τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας καὶ τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου

Συνέχεια

Φόβος καί ἡττοπάθεια γιά νά ἀποκρυβῇ τί;

Οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἀλλάξει ἡγεσία – καὶ πολιτική. Μεταξὺ ἄλλων ὁ σκληρὸς ἐμπορικὸς πόλεμος καὶ οἱ δασμοὶ πλήττουν τὸν βαρὺ πυρήνα τῆς Γερμανίας, τὴν αὐτοκινητοβιομηχανία.
Οἱ ΗΠΑ τελειώνουν τὴν Γερμανία (συνεπῶς καὶ τὴν γκλομπαλιστικὴ Ἡνωμένη Εὐρώπη τους).


Συνέχεια

Εἶναι σπουδαῖο νὰ σὲ ἐπαινοῦν οἱ ΗΠΑ

“We have already eaten the camel, we now have the Queue.”
[Τσίπρας, Brookings Institute, 18/10/17: «Ἡ Ἑλλὰς ἐπιστρέφει στὸ προσκήνιο»]
Συνέχεια

Ὑπάρχουν «ἐξωγήινες» ἀπειλές;

Τὸ θέμα τῶν «ἐξωγηΐνων» ἔπαιζε πάρα πολὺ πρὶν ἀπὸ κάποια ἔτη (8-9 νομίζω). Σὲ συνάρτηση πάντα μὲ τὴν «παγκόσμια κυβέρνηση», τὸν ἴδιο ἀκριβῶς καιρό.

Συνέχεια

Ὑπάρχει διότι ἔχει χρονικὸ ὅριον

Τὸ δρεπάνι εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σύμβολα τοῦ Χρόνου, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τοῦ τέλους του. Κάθε τὶ ποὺ ὑπάρχει ἔχει τὸν χρόνο του, αὐτὸν ποὺ τοῦ ἔχει κατανεμηθῆ, καὶ τὸ τέλος τοῦ χρόνου του σημαίνει τὸ τέλος τῆς ὑπάρξεώς του.

Συνέχεια

Ὥρα διαχωρισμοῦ τῶν παγανιστικῶν ἀπὸ τὶς θεοσοφικὲς θρησκεῖες

Ἀνοικτὸς πόλεμος πλέον μεταξὺ τῶν πλαστουργημάτων τῶν ἀποκρυφιστῶν Θεοσοφιστῶν, καὶ τῶν Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν.

«… there are two approaches to reviving pagan practices. One is eclecticism or syncretism, in which elements of historical ethnic religions such as the ancient Norse religion are combined with modern movements such as Wicca, Theosophy or other New Age philosophies…. Συνέχεια