Φλόγα ποὺ ἄναψε…

…καὶ δὲν σβήνει πλέον…

Αὐτὸ μᾶς συμβαίνει.
Αὐτὸ βιώνουμε.
Μὲ αὐτὸ πορευόμεθα…

Σὰν ἕτοιμοι ἤμασταν ἀπὸ καιρό…
…μὰ δὲν τὸ πιστεύαμε…

Καὶ εἶναι ἡ φωτιὰ τρομακτικὴ ποὺ θὰ ἁπλωθῆ…
…διότι ἡ φλόγα δὲν ἔσβησε στὴν ἀρχή της…

Καὶ εἶναι ποὺ θὰ καοῦμε…
…μὰ καὶ θὰ ἀναγεννηθοῦμε μέσα ἀπὸ αὐτήν…

Καὶ εἶναι ὥρα μας πιὰ νὰ πορευθοῦμε γιὰ τὴν Ἐλευθερία…
…πληρώνοντας ὅλα τὰ ἀναγκαία τιμήματα…

Δὲν εἶναι ἡ Μοίρα μας…
…εἶναι Ἐπιλογή μας!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply