Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Λαθρομπίζνες ἰδιαιτέρως ἐπικερδεῖς

Τὸ πρόγραμμα ἐποικισμοῦ ὅλης της Ἑλλάδος ἀπὸ ΛΑΘΡΟμετανάστες μέσῳ τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος «ἀνθρωπιστικῶν» ὀργανισμῶν!!!

Οἱ ξενοδόχοι πληρώνονται γιὰ δωρεὰν στέγη, νερὸ καὶ ῥεῦμα, ἐνῶ χορηγοῦνται στοὺς λαθρομετανάστες cash cards γιὰ τὰ ἔξοδά τους. Συνέχεια

Ζήτημα χρόνου ἡ κατάῤῤευσις ὅταν κτίζῃς σὲ σαθρὰ ἐδάφη

Καὶ μετὰ ἀναρωτώμεθα γιατί βουλιάζουν οἱ δρόμοι…
Τὰ χώματα κατάῤῥέουν καὶ σπηλαιώδη χάσματα σχηματίζονται κάτω ἀπὸ τὰ ὁδοστρώματα.

Συνέχεια

Ὥρα ἐγκαθιδρύσεως ἑνὸς (ἐπισήμως πλέον) ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος…

Ὡραῖες (μὰ διόλου ἀληθοφανεῖς) οἱ δικαιολογίες σημαίνουν, ἐπὶ τέλους, τὴν ὥρα ἐγκαθιδρύσεως ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος εἰς τὰς πεπολιτισμένας μας Εὐρώπας!!!
Κι ἔφθασε στὴν πόρτα μας τὸ κακό… Καὶ δὲν σταματᾶ, ἔως ὅτου νὰ καταπιῇ κάθε μας Ἐλευθερία…
Αὐτὸ θὰ πῆ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» εἴπαμε…
Συνέχεια

Γερμανο-σοβιετικὴ συμμαχία

Σπάνιο ἔμβλημα τὸ ὁποῖο κατεσκευάσθη τὸ 1939, ἀπὸ κοινοῦ, ἀπὸ τὴν τότε Ναζιστικὴ ἡγεσία τῆς Γερμανίας (Χίτλερ), καὶ τὴν τότε Κομμουνιστικὴ ἡγεσία τῆς Ρωσσίας (Στάλιν), μετὰ τὴν πτώση τῆς Πολωνίας.

Συνέχεια

Ξεκίνησαν οἱ τελικές …πρόβες;

Ἀπὸ τὴν μία πόρτα, λέει, «ἐνσωματώνονται» (ἂς ποῦμε) 300 «νεοέλληνες» καθημερινῶς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην εἰσέρχονται ἀκόμη …350. Καὶ γιὰ νὰ μὴν μᾶς λείψουν ἀλλά, κυρίως, γιὰ νὰ μὴν λείψουν ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους τὰ εἰσοδήματα.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πλέον ψιλὰ γράμματα, ἐφ΄ ὅσον τὰ ὁμολογοῦν ἀκόμη καὶ μεγαλο-δημοσιοκάφροι. (Προφανῶς δὲν εἶναι στὴν συγκεκριμένη λίστα μισθοδοσίας ἤ…;;;).

Ἡ λεπτομέρεια, ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει, κρύβεται ὅμως ἀλλοῦ.
Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ κάποιοι …«νεοέλληνες» ἀποφασίζουν νὰ καταλάβουν κέντρα πόλεών μας διαμαρτυρόμενοι γενικῶς καὶ ἀορίστως γιὰ κάτι…
(Λὲς καὶ εἶχαν στὶς χῶρες τους τὴν μηχανὴ ποὺ ἐκτρέφει τεμπέληδες…!!!)

Συνέχεια