Ῥέ… ἔχουμε μίαν Πατρίδα νὰ ὑπερασπισθοῦμε…

…καὶ δὲν μποροῦμε νὰ χάνουμε τὸν χρόνο μας μὲ τὴν κάθε τσ@ουτσοῦ ποὺ πετάγεται καὶ ἐκτοξεύει κάθε λογῆς κοτσάνα.

Συνέχεια

Ζοῦμε τὴν κορύφωσιν τῆς δημοσιοκαφρικῆς ἀλητείας…

Δὲν εἶναι πολλὲς ἡμέρες ποὺ ἔκανα ἀναφορὰ γιὰ τὴν πλαστότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν, ἀπὸ τὸ πρόσφατο ἔγκλημα στὸν Νέο Βουτζᾶ, στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα.

Συνέχεια

Ὁ μοναδικὸς ἀνθρώπινος Πλοῦτος

Πλοῦτος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ καλὴ ἀνατροφὴ κι οἱ ἀληθινοὶ φίλοι.

Συνέχεια

Φοβοῦνται οἱ Τοῦρκοι τό μένος τῶν Η.Π.Α.;

Πρέπει νὰ ἔχουν …«κλάση πολὺ μαλλί» οἱ Μογγόλοι τὶς τελευταῖες ἡμέρες…

Δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί εντελώς σχετική νύξη να έχει γίνει και από αμερικανικής πλευράς (Βαθὺ κωλ@δακτυλάκι), ή απλά, η ανάγκη για εξεύρεση συμμάχων στην πιο δύσκολη στιγμή της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες, να έκανε τον Ερντογάν να προβλέψει ότι θα μπορούσε να βρει την υπόθεση μπροστά του και να προχώρησε σε προληπτικό μέτρο αποφορτίσεως της καταστάσεως. Συνέχεια

Φύσις εἶναι καὶ δίδει μαθήματα…

Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ μποροῦμε νὰ τὰ διακρίνουμε καὶ νὰ τὰ κατανοήσουμε.
Ἡ Φύσις μᾶς δεικνύει τὸν δρόμο…
Ἐμεῖς; Τί κάνουμε;
Συνέχεια

Διαφαινόμενον τέλος τῆς κομμουνιστικῆς προδοσίας

Αὔγουστος 1949. Γράφεται τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.

17 Αὐγούστου, καταλαμβάνεται τὸ Βίτσι. Ἀπομένει ὁ Γράμμος Συνέχεια