Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Φονιάδες, μαχαιροβγάλτες καὶ ἀνθέλληνες οἱ …«ἡγέτες» μας. (γ)

Γνωρίζουμε θαυμάσια ὅλοι μας πὼς σκάνδαλα δὲν ὑπάρχουν, ἀλλά, ἀκόμη κι ἐὰν ὐπάρξουν, ἢ δὲν ὑπάρχουν ἔνοχοι ἢ δὲν τιμωροῦνται (κρυβόμενοι πίσω ἀπὸ τὶς ἀσυλίες τους) ἢ …παραγράφονται τὰ πάντα, διότι στὴν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἰσχύει μόνον τὸ «δίκαιον τοῦ χρήματος». Τὸ «δίκαιον τῆς διαπλοκῆς», γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ποὺ σκοπό του ἔχει μόνον τὸ νὰ συγκαλύπτῃ παντοιοτρόπως τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Συνέχεια

22 Φεβρουαρίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἰωαννίνων

22 Φεβρουαρίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἰωαννίνων

22 Φεβρουαρίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἰωαννίνων

Διαβατήριον …«προσφυγικό» made in Turkey!!!

1250$ στὴν Κωνσταντινούπολη ἕνα «πρακτικὰ γνήσιο» συριακὸ διαβατήριο, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ ἐμφανισθῇ σὰν «πρόσφυγας».

Ὁ διακεκριμένος 47χρονος Ἰσραηλινὸς δημοσιογράφος Zvi Jecheskeli πῆγε στὴν Γερμανία σὰν εὐσεβὴς μουσουλμάνος καὶ ἀπέδειξε πόσο εὔκολο εἶναι στοὺς ἰσλαμιστὲς νὰ περάσουν τὰ γερμανικὰ σύνορα καὶ νὰ γίνουν «Σύριοι πρόσφυγες». Συνέχεια

Θέλουμε λοιπόν ἕναν νέον Μέγα Ἀλέξανδρο;

Κι ἐγὼ τὸν θέλω… Μόνον ποὺ ἐγὼ τὸν θέλω γιὰ τελείως διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸν θέλουν κάποιοι ἄλλοι…
Ὄχι διότι τιμῶ λιγότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους τὴν Ἱστορία μου, ἀλλὰ γιατὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ τὸ τὶ σημαίνει ἕνας στρατηλάτης βεληνεκοῦς Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Γνωρίζω τὸν σκοπό του καὶ  γνωρίζω τὰ τιμήματα ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Γνωρίζω τὸν πόνο ποὺ θὰ ἀφήση πίσω του. Γνωρίζω τὴν δόξα ποὺ θὰ προπορεύεται τῶν βημάτων του. Γνωρίζω ὅμως ἀκόμη καὶ τὴν εὐθύνη του, ποὺ ἐὰν δὲν τὴν ἀναλάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου, πίσω του θὰ μείνουν νέα ῥημάδια, σὰν αὐτὰ ποὺ ἄφησε ὁ προηγούμενος.
Διότι ἄφησε πολλὰ ῥημάδια πίσω του ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Πολλοὶ οἱ ἐπίγονοι καὶ λιγοστὲς οἱ ἱκανότητές τους, ἀναλογικῶς μὲ αὐτὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου. Κι ἀν τὶ καλοῦ ἔσπειραν θάνατο…
Συνέχεια