Λάθη δὲν διορθώνονται μὲ λάθη

Ὅσο ἐμεῖς κυττᾶμε νὰ διορθώσουμε τὰ λάθη τοῦ κόσμου μας, ἐνᾦ ἀδυνατοῦμε νὰ ἐξέλθουμε τῆς καθημερινότητός μας γιὰ νὰ παρατηρήσουμε ἐξ ἀποστάσεως καὶ δίχως συναισθηματικὲς ἐξαρτήσεις, αὐτὸν τὸν κόσμο, δυστυχῶς μας, ἐπαναλαμβάνουμε διαρκῶς τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια λάθη. Κι αὐτὸ διότι εἴμαστε κύτταρα αὐτοῦ τοῦ λάθος κόσμου καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐμποτισμένοι μὲ τὶς λάθος ἀντιλήψεις, μὲ τὶς λάθος ὀπτικὲς καί, φυσικά, μὲ τὶς λάθος ἐκτιμήσεις. Θέλουμε δὲν θέλουμε εἴμαστε μέρος τοῦ λάθους. Συνέχεια

Δικαίου δρόμος

Ἕνα σοβαρὸ κοινωνικό μας φαινόμενον, διαρκῶς αὐξανόμενον πλέον, εἶναι ἡ πολλαπλὴ διαίρεσις τῆς κοινωνίας μας, σὲ ἀμέτρητα, παράλογα καὶ ἄνευ συνδέσεως τμήματα. Μία αὐξανομένη διαρκῶς διαίρεσις ποὺ ἀν τὶ νὰ μᾶς βοηθᾷ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ συσσωρευμένα προβλήματα, μᾶς δυσκολεύει ἐπιδεινώνοντάς τα.
Ἀλλά εἶναι τόσο κακό αὐτό; Συνέχεια

Λαμβάνοντας ἐξ ὁλοκλήρου τὴν εὐθύνη ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ…

Ἀνακαταλαμβάνουμε, μὲ συνειδητοὺς ἀγῶνες, μερίδιο τοῦ δικαιώματός μας στὴν ζωή…

Ὅσο ἐμεῖς παραμένουμε παρατηρητὲς τῶν πάντων, τόσο ὅλα τὰ γεγονότα καί, κατ’ ἐπέκτασιν οἱ ἀποφάσεις, θὰ λαμβάνουν χώρα δίχως μας καὶ βεβαίως, θὰ στρέφονται εἰς βάρος μας. 
Ἀπὸ τὰ (ἂς ποῦμε) …οὐδέτερα γεγονότα, ἔως τὰ σημαντικά, ἔχουμε χρέος νὰ ἔχουμε λόγο καὶ νὰ κινούμεθα ἀποφασιστικὰ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ καλοῦ.
Συνέχεια

Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά…

Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε, ἀλλὰ ἡ φωτιά…
Δὲν εἶναι ἡ βροχούλα, ἀλλὰ ἡ βροντή….
Χρειαζόμαστε τὴν καταιγίδα, τὸν ἀνεμοστρόβιλο καὶ τὸν σεισμό…
Kαλημέρα….
Συνέχεια

Ἀναζητώντας τὸ Φῶς!!!

Δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ τὸ εὕρουμε μέσα στὰ σκοτεινὰ καὶ ἀνήλιαγα διαμερίσματά μας.
Οὔτε στοὺς μιμητισμοὺς ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες τοῦ βίου μας.
Οὔτε στὴν σαρδελοποίησίν μας. Συνέχεια

Χαμένοι στὸν μῦθο τῆς …ἐλευθέρας βουλήσεως!!!

Εἶναι τρομακτικὴ ἡ συνειδητοποίησις αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, γιὰ ὅσους τέλος πάντων, τὸ ἐπιτυγχάνουν. Καὶ εἶναι τρομακτική, διότι, ἐὰν πράγματι δοῦμε τὴν (ὁποίαν προσωπική) ἀλήθεια μας δίχως στολίδια καὶ …φερετζέδες, θὰ διαπιστώσουμε πὼς εἴμαστε ἁπλῶς καλό-ἐκπαιδευμένοι …μαϊμουδίζοντες, πού, ἀναλόγως τῶν ἐπιδράσεων, τῶν καταβολῶν καὶ τῶν «ἰδεοληψιῶν» μας, ἐκφράζουμε διαφορετικὲς συμπεριφορές, λαμβάνουμε συγκεκριμένες ἀποφάσεις καὶ …«ταξειδεύουμε» σὲ ἀναλόγου, τῶν πεποιθήσεών μας, σκέψεις. Τὸ ὁ,τιδήποτε διαφορετικὸ μᾶς τρομοκρατεῖ καὶ μᾶς θέτει ἐν ἀμύνῃ, ἐφ΄ ὄσον φιλτράρεται καὶ  ἐρμηνεύεται μόνον ἀπὸ τὸ πεποιθησιακό μας οἰκοδόμημα (ποὺ τὸ «ὑπερασπίζεται» ὁ συναισθηματικός μας κόσμος), ἀλλὰ οὐδέποτε ἀπὸ τὴν ψυχρή, κοινή, ἀναγκαία λογική. Συνέχεια