Ἡ «θυσία» μας γιὰ τοὺς ἄλλους ΔΕΝ εἶναι προσφορά.

Ἀκούω παρὰ πολλοὺς ἀνθρώπους νὰ λὲν ὅτι ζοῦν σὲ μιὰ ζωὴ ποὺ δὲν τοὺς ἀρέσει, ἀλλὰ τὸ κάνουν γιὰ τὰ παιδιά τους, γιὰ τοὺς γονεῖς τους καὶ γενικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους.
Ὁ ῥόλος τοῦ μάρτυρος φυσικὰ πάντα ἀπονέμεται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους. Συνέχεια

Διατὶ σκοπὸς (γιὰ τὴν ὥρα) εἶναι ἡ Ἀλήθεια

Ἔχουμε μήπως ἀναρωτηθῆ γιατί μᾶς πνίγει τόσος θυμός;
Ἔχουμε μήπως προβληματισθῆ γιά τά αἴτια τοῦ θυμοῦ μας;
Ἔχουμε μήπως διερωτηθῆ γιά τίς ἀφορμές (καὶ τὶς αἰτίες) πού τόν συντηροῦν; Συνέχεια

Γιατί …«γυαλίζει»;

Συνήθως αὐτὸ ποὺ (στὰ μάτια μας) φαίνεται νὰ γυαλίζῃ εἶναι ἕνα μικρό, σπασμένο, βρωμερὸ καθρεπτάκι, ποὺ ἐμφανίζει μόνον ἀντίγραφα μίας εἰκόνος καὶ οὐδέποτε τὴν πραγματική. Συνέχεια

Θωρακιζόμεθα!!!

Εἶναι κάποιες στιγμὲς στὴν ζωή μας ποὺ εἶτε κάποια σπουδαία ἰδέα, εἶτε κάποια σημαντικὴ διαπίστωσις, εἶτε ἀκόμη καὶ κάποια βαθειὰ συνειδητοποίησις, μᾶς …«ἀνοίγει» νέους ὁρίζοντες.
Ὁρίζοντες ποὺ γιὰ νὰ τοὺς φθάσουμε χρειάζεται ἀγῶνας, θέλησις μὰ κυρίως θωράκισις.
Διότι ὁ κόσμος μας εἶναι φορτωμένος μὲ φόβους, ἀσκήμιες, προσκυνημένους. Συνέχεια

Ὑπάρχει κάτι πού πρέπει νά προστατεύσουμε;

Κι ἐάν ναί, τί εἶναι αὐτό;
Μήπως εἶναι κάτι ἀπό τό κράτος;
Μήπως κάτι ἀπό τά ὅσα θεωρούσαμε ὡς δεδομένα κι ἀδιαπραγμάτευτα, ἐδῶ καί δεκαετίες;
Μήπως κάτι ἀπό τίς συνήθειές μας;
Μήπως τελικῶς καί σέ αὐτό τό σημεῖο ἔχουμε ἰδιαιτέρως πλανηθῆ, ἐγκλωβισμένοι σέ ἀνούσιες δοξασίες, πού ἀπομακρύνονται διαρκῶς ἀπό τίς ἀλήθειες;; Συνέχεια

Ὑποψιαζόμενοι…

…πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν μάθαμε κρύβονται τὰ «κλειδιά» γιὰ νὰ λυθοῦν οἱ ἁλυσίδες μας, καθιστάμεθα ἀκόμη πιὸ εὐάλωτοι, ἐνᾦ παραλλήλως χάνουμε τὶς πραγματικές μας στοχεύσεις.

Ὑποψιαζόμενοι…
…πὼς κάτι δὲν κάνουμε σωστά, δὲν ἀποκτοῦμε τὴν ἀναγκαίαν θέλησιν γιὰ νὰ κινηθοῦμε ἀποφασιστικὰ πρὸς κάποιαν κατεύθυνσιν, ἐνᾦ ἡ σταθερότης ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ βῆμα μας… Συνέχεια