Φτιᾶξε πρῶτα τὸν ἑαυτόν σου…. (ὑπενθύμισις)

Σημείωσις-διευκρίνησις μεταγενεστέρα

Ὅλο τὸ παρακάτω, μαζὺ μὲ πολλά, πολλά, πάρα πάρα πάρα πολλὰ ἀκόμη, ποὺ ὅμως ὅλα στοχεύουν καὶ ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἐπαναδομήσω ἐμέναν καὶ μόνον ἐμέναν, διότι εἶμαι τὸ μόνον ἄτομο στὸ ὁποῖον ἀσκῶ -καὶ πρέπει νὰ ἀσκῶ- ἔλεγχο, ἐφ΄ ὅσον μόνον γιὰ ἐμέναν ἔχω τὴν εὐθύνη ἀκεραία…
…τότε ἐγὼ καὶ μόνον ἐγὼ μπορῶ νὰ φτιάξω τὸν ἑαυτόν μου καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν ἐγὼ καὶ μόνον ἐγὼ τὸ κρίνω ἀναγκαῖον, θὰ συμβάλω στὸ νὰ φτιαχθῆ κι ὁ κόσμος μας. Ἐὰν ὅμως κυττῶ γύρω μου γιὰ νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ προβλήματά μου κι ὄχι μέσα μου, τότε, ὡς γνωστόν, ἁπλῶς ἀναπαράγω συνθῆκες ποὺ μὲ …βολεύουν καὶ μὲ καθησυχάζουν. Συνέχεια

Ἀναζητῶντας δικές μας στιγμές.

Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ τὶς περάσουμε, ἀρκεῖ αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε, νὰ μᾶς γεμίζῃ εὐαρέσκεια.
Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν θὰ εἶναι, γιὰ ἀρχή, μόλις μερικὰ λεπτά, ἀρκεῖ νὰ εἶναι δικά μας.
Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν θὰ συμφωνοῦν οἱ γύρω μας, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε ἐμεῖς πάρα πολύ. Συνέχεια

Ἀγάπησε αὐτὸ ποὺ ἔχεις γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ …κερδίσῃς αὐτὸ ποὺ θέλεις!

Ἄν θέλῃς νὰ ἀλλαξῃς  σπίτι ἤ δουλειά, ἡ ὁ,τιδήποτε ἄλλο στὴν ζωή σου, εὐχαρίστησε πρῶτα τὴν τωρινὴ καταστάση ποὲ σὲ στέγαζε τόσον καιρό.

Ἂν λὲς μισῶ αὐτὴν τὴν δουλειά, ἤ αὐτὸ τὸ σπίτι, δὲν θὰ μπορέσης νὰ βρῇς κάτι ποὺ νὰ ἀγαπήσῃς πραγματικά!
Ἀγάπησε αὐτὸ ποὺ ἔχεις τώρα καὶ ἔτσι θὰ μπορέσης νὰ δεχθῇς τὸ καλλίτερο. Συνέχεια

Χρειάζεται θάῤῥος γιὰ νὰ εἶναι κάποιος αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ εἶναι.

Χρειάζεται τελικὰ θάῤῥος γιὰ νὰ ζήσῃ κάποιος τὴν ἐλευθερία ποὺ τοῦ δίδουν οἱ ἐπιλογές του.
Χρειάζεται θάῤῥος γιὰ νὰ ζήσῃ τὴν οἰκειότητα καὶ τὴν σύνδεση μὲ τοὺς ἄλλους.
Θάῤῥος γιὰ νὰ διευθύνει μόνος του τὴν ζωή του, νὰ καθορίσει τὴν Μοίρα του, νὰ πάρῃ τὴν εὐθύνη γιὰ Συνέχεια

Ἐπιπτώσεις τοῦ φόβου στὴν ζωή μας.

Αντιμετωπίστε τον Φόβο απόρριψης

Ύστερα από επικοινωνία πολλών ετών με αναγνώστες μου που έχουν προβλήματα υγείας, δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν οικογένεια ή επιτυχημένες σχέσεις, δεν τα καταφέρνουν στην επαγγελματική τους ζωή, συνειδητοποίησα ότι ή αιτία για όλα αυτά είναι μία: ο φόβος απόρριψης που βίωσαν από τη στιγμή της σύλληψής τους έως την ηλικία των 6 ετών.

Έως την ηλικία των 6 ετών ο εγκέφαλός μας πάλλεται έως 8 (Hz) παλμούς το δευτερόλεπτο, που για έναν ενήλικο σημαίνει ότι ευρίσκεται σε επίπεδο Θ, βαθύ ύπνου, κατάσταση υποσυνείδητου. Στην κατάσταση αυτή ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε κατάσταση υποσυνείδητου όπου επεξεργάζεται είκοσι εκατομμύρια ψηφία το δευτερόλεπτο (όταν είμαστε ξύπνιοι, σε κατάσταση συνειδητού, ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται μόνο σαράντα ψηφία το δευτερόλεπτο). Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει έως την ηλικία των 6 ετών στη ζωή μας, λειτουργούμε στο υποσυνείδητο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχουμε συνείδηση για να κρίνουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε αν είναι αληθινές ή όχι, αλλά και απορροφούμε πεντακόσιες χιλιάδες περισσότερες πληροφορίες από όταν είμαστε ενήλικες. Συνέχεια

Αὐτοεξάρτησις

Αὐτογνωσία: ἡ πεποίθησις τοῦ ὅτι ξέρω πῶς εἶμαι.
Πρέπει νὰ αὐτοπαρατηρεῖται κάποιος ὅταν εἶναι μόνος του, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀλληλεπίδραση μὲ ἄλλους. Ὅταν ξυπνᾷ τὸ πρωί, ἀλλὰ καὶ τὴν στιγμὴ ποὺ κλείνει τὰ μάτια του τὸ βράδυ.
Στὶς πιὸ δύσκολες στιγμές, ἀλλὰ καὶ στὶς πιὸ ἁπλές.

Συνέχεια