Θά πολεμοῦμε σέ δύο μέτωπα ἐάν μᾶς ἐπιτεθοῦν οἱ Τοῦρκοι;

Πρὶν ἀπὸ δυόμισι χρόνια, ὅταν ἐξεγέρθησαν ὅλοι μαζὺ στὰ χὸτ σπὸτ τῆς Μυτιλήνης καὶ ἔβαλαν τὶς φωτιές, διεπιστώθη, ἐκ τῶν ὑστέρων πὼς εἶχαν σταλῆ ταὐτοχρόνως χίλια πεντακόσια μηνύματα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Τουρκίας. 
Τώρα, σὲ περίπτωση ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν οἱ Τοῦρκοι, τί θά γίνη; Συνέχεια

Γιὰ …«φάγωμα» μᾶς ἔχουν (οὔτως ἢ ἄλλως!!!)

«Τί; Δέν ἔπιασες τό νόημα; Ἐὰν δὲν σὲ σκοτώσουν οἱ κλέπτες τῆς μαφίας, θὰ τὸ κάνουν ἀργά-ἀργὰ οἱ μαφιόζοι τῆς πολιτικῆς…» Συνέχεια

Ψευδο-διλήμματα ῥιψάσπιδων

Κυκλοφορεῖ ἡ βιωματικὴ ἀνάρτησις ἐνὸς φιλελὲ κατοίκου ἐξωτερικοῦ, ποὺ ἀπαντᾶ στὸ τὶ θὰ ἔκανε σὲ περίπτωση ἐπιστρατεύσεως: ‘Ἐάν, λέει, τὸν καλοῦσαν νὰ ἔλθῃ καὶ «ὰ πάρῃ ἁπλᾶ ἔνα ὄπλο» δὲν θὰ ἐρχόταν διότι δὲν θεωρεῖ ὅτι ἔχει να προσφέρῃ κάτι ὡς πεζικάριος· ἐπειδὴ εἶναι ἄμπαλος ἀπὸ ὅπλα καὶ δὲν διαθέτει πολεμικὸ πνεῦμα θὰ πήγαινε σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι, χωρὶς νὰ προσφέρῃ τὸ ὁ,τιδήποτες. Θὰ ἐρχόταν νὰ ὑπηρετήσῃ μόνον ἐὰν τοῦ ἐξησφάλιζαν ὅτι θὰ ἀξιοποιηθῆ σύμφωνα μὲ τις φοβερὲς ἱκανότητές του στὰ κομπιοῦτερ καὶ στὰ μπλιμπλίκια. Συνέχεια

Ῥουσφετολογικὲς πολιτικὲς ἀκόμη καὶ μὲ τὴν …UNICEF!!!

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς UNICEF, ἡ ὁποία φυσικά, ὡς ἐπιτροπή, ὁρίζετο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ΝΔ, στὸ πλαίσιο πάντα τῆς ῥουσφετολογικῆς πολιτικῆς, εὑρέθη νὰ κλέβῃ τὴν UNICEF καθὼς καὶ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῶν ὑποσιτιζομένων παιδιῶν!! Συνέχεια

Διατὶ ὅταν λέμε «εἰσαγώμενο ἔγκλημα» πρέπει καὶ νὰ κυριολεκτοῦμε!!!

Στὶς 13 Ἀπριλίου φιλοξένησε καὶ πῆρε συνέντευξη ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς ΕΛ.ΑΣ ὁ Γιῶργος Τράγκας στὴν ἐκπομπή του.

Καὶ τώρα ἡ σοκαριστικὴ ἀποκάλυψις!!!

Δὲν μιλᾶμε μόνο γιὰ αὔξηση τοῦ ἐγκλήματος!
Οὔτε γιὰ τὸ εἰσαγόμενο ἔγκλημα!
Συνέχεια

Λιγότερα τροχαία φρενάροντας μὲ ἀσφάλεια

Αὐτὸ ποὺ βλέπετε εἶναι φρενάρισμα μὲ ΑΒS.

Τὸ βλέπετε γιατὶ ἡ ἄσφαλτος εἶναι καινούργια, λίγων ἡμερῶν. Τὰ ἐλαστικὰ δὲν ἔκαναν πατινὰζ καὶ ἄφησαν ἕνα σημαντικὸ μέρους τους στὴν ἄσφαλτο.

Μετρώντας στὸ περίπου, μὲ τὸ φρένο στὸ πάτωμα, φρενάρησα ἀπὸ 60xιλ/ὤρα σὲ 16 μέτρα. Συνέχεια