Ἡ «παράδοσις» τῆς Κρήτης στὸν Χίτλερ ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ

Κρήτη 1941 – Ἡ «παράδοσίς» της ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ στὸν Χίτλερ
Ἠλίας Ἄλ. Φιλιππίδης

Μία ἐντελῶς πρωτότυπος-πρωτοποριακή, ἀλλὰ συνάμα καὶ ἐπαρκέστατα τεκμηριωμένη ἄποψις, ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσῃ ὁ ἀναγνώστης τῆς ἱστορικῆς ἐρευνητικῆς μελέτης τοῦ Ἠλία Φιλιππίδου, «Κρήτη 1941 – Ἡ «παράδοσίς» της ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ στὸν Χίτλερ». Συνέχεια

Χριστὸς τῶν Εὐαγγελίων καὶ τῆς Ἐκκλησίας

 

 

Α’ μέρος
Ὁ Χριστὸς τῶν Εὐαγγελίων, σὲ σχέση μὲ Ἐκεῖνον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν λοιπῶν δημοκρατικῶν, προοδευτικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν δυνάμεων

Ὑπάρχουν στὰ Εὐαγγέλια σκηνὲς καὶ φράσεις ποὺ εἶναι ἀντιγραμμένες ἀπὸ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας. Πρόκειται, μὲ ἄλλα λόγια, γιὰ copy-paste (κυριολεκτικῶς). Προτοῦ λοιπὸν νὰ προχωρήσουμε σὲ γενικότερες ἐκτιμήσεις καὶ ἀποτιμήσεις, ἂς δοῦμε ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές: Συνέχεια

Ἑλλάς, ἡ χώρα τῆς μισαλλοδοξίας

Ἑλλάς, ἡ χώρα τῆς μισαλλοδοξίας4

Όταν ξεκίνησα το 1984 την έρευνά μου για την Κυπριακή Τραγωδία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μετά από 32 ολόκληρα χρόνια που σχεδόν την τελείωσα, θα είχα βλαστημήσει την ώρα και την στιγμή που την ξεκίνησα!

Πρώτον γιατί απέκτησα – χωρίς να έχω πολεμήσει τότε – τα ίδια προβλήματα στον ψυχισμό μου, όπως κι αυτοί που πολέμησαν τότε… που πολέμησαν πραγματικά….
Δεύτερον γιατί διεπίστωσα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η Ελλάς ναι μεν προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει, αλλά μέσα σε διχασμούς, σπαραγμούς και καταστροφές… σε μια ατέρμονα επανάληψη της Ιστορίας που αποδεικνύει ότι είμαστε απ’ ευθείας απόγονοι των Αρχαίων ημών προγόνων. Με τις έριδες μας, την δίψα μας για προβολή και τις μισαλλοδοξίες μας
Συνέχεια