Ἐθνικοὶ ὀλετῆρες καὶ οὐδέποτε «ἐθνάρχες»!!!

Μιά αὐθεντικὴ στιχομυθία μεταξὺ Καραμανλῆ καὶ Κληρίδη, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ (Μαρτυρία Παπαπολυβίου): Συνέχεια

Δύο λεβέντες στὸ θυσιαστήριον τῆς προδομένης Κύπρου

Ἕνας Κρητικὸς ποὺ ἐλέγετο Βολακάκης…
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο μου: «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους – Κύπρος 1974, Πρώτη ἔκδοσις, ΠΕΛΑΣΓΟΧ, Ἰ. Χ. Γιαννάκενα).

Συνέχεια

Βασίλειος Σταμπουλὴς

Σὰν σήμερα, 16 Αὐγούστου τοῦ 1974, πέφτει γιὰ τὴν πατρίδα ὁ ἥρως Λοχαγὸς Βασίλειος Σταμπουλής.

Συνέχεια

Ὑπὲρ Πατρίδος πεσὼν Νικόλαος Κατούντας

Ἀπεφάσισα νὰ ἀναφερθῶ σήμερα σὲ ἕναν Ἕλληνα, ποὺ ἐμπρός του ὁ Ἀμερικανὸς Ῥάμπο φαντάζει ὡς «προσκοπάκι»! Τὸν Λοχαγὸ ΚΔ Νικόλαο Κατούντα, Δκτὴ τοῦ 31ου ΛΚ τῆς 33ης ΜΚ ποὺ εἶχε ἕδρα στὸ Πέλλα Πάϊς, κοντὰ στὴν Κερύνεια τὸ 1974.

Τότε ἦταν 31 ἐτῶν, στὸ ἄνθος τῆς παραγωγικῆς ἡλικίας του σὰν Ἕλλην Στρατιωτικὸς καὶ δὴ Καταδρομέας, ἀποφοιτήσας ἀπὸ τὰ σχολεῖα Ἀλεξιπτωτιστῶν, Βατραχανθρώπων καὶ Χιονοδρόμων καὶ Ἀλπινιστῶν. Μορφωμένο παλληκάρι, τελειόφοιτος καὶ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Συγκροτημένος Ἀξιωματικός, Λεβέντης, Πατριώτης, Ἰκανώτατος καὶ βέβαια Οἰκογενειάρχης. Συνέχεια

Ὅταν ὁ Ἕλλην δὲν σήκωνε «μυΐγα στὸ σπαθί του»…

 Μία Ἐθνικὴ Ἐπέτειος. Τὴν ἑορτάζουμε. Ἀργία.

Γιὰ κάποιους δὲν σημαίνει κάτι, ἁπλᾶ μία ἡμέρα ἀργίας ποὺ δίδει τὴν δυνατότητα γιὰ μίαν βόλτα στὸ Ζάππειο, γιὰ ἕναν καφὲ στὴν Αἴγλη καί, τὸ μεσημέρι, γιὰ ἕνα κοψίδι στὰ Βλάχικα στὴν Βάρη, στὰ Καλύβια ἢ στὴν Χασιά!

Γιὰ κάποιους ἄλλους  – ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς καὶ στὸν 54χρονο πλέον γράφοντα – εἶναι μία ἡμέρα συγκινήσεως καὶ προβληματισμοῦ, μία ἡμέρα ὑπερηφανείας, ἀλλὰ καὶ μία ἡμέρα πίκρας! Συνέχεια

Οἱ Θερμοπῦλες στὸ αἷμα μας κυλοῦν…

Σὰν σήμερα, τὸ 1974, ἐκεῖ, στὸν χῶρο μεταξὺ Γερλολάκκου καὶ Ἀγίου Δομετίου, στὴν Δυτικὴ Λευκωσία, λαμβάνει τέλος ἡ Ἱστορικὴ καὶ Ἐπικὴ Μάχη τοῦ Στρατοπέδου τῆς ΕΛΔΥΚ, μὲ τὸ Ὁλοκαύτωμά του καὶ τὴν θρυλικὴ πλέον ἀπαγκίστρωση τῶν Ἡρώων του…

Οἱ Θερμοπῦλες στὸ αἷμα μας κυλοῦν...

Αἰώνιο παράδειγμα ὅτι οἱ «Θερμοπῦλες» κυλοῦν μέσα στὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων, ἀδιατάραχτα στοὺς αἰῶνες. Συνέχεια