Χάσαμε μισὸ νησὶ ἀλλὰ μᾶς ἔμειναν οἱ …ἥρωες!!!

Τὸ 1974 δημιούργησε 2.500 ἥρωες…
Ναί, καλὰ διαβάσατε…!!!
Τόσοι εἶχαν προταθῇ ἀπὸ τὸ Α/ΕΔ τῶν Ἀθηνῶν γιὰ ἀριστεῖο ἀνδρείας…

Συνέχεια

Γιατί ὁ Μακάριος ἀπέῤῥιψε τό δεύτερο σχέδιον Ἄτσεσον;

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ κ. Ἀναστάση Πεπονῆ: «1961-1981. Τὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα»

Γιατὶ ὁ Μακάριος ἀπέῤῥιψε τὸ δεύτερο σχέδιο Ἀτσεσον
Μία ἄγνωστη πτυχὴ τοῦ Κυπριακοῦ
Συνέχεια

Διότι ἡ Κύπρος ἔκειτο μακράν…

Τάδε ἔφη ὁ …«ἀγαπημένος» τοῦ Εὐταξία…
…ἀδύνατος καὶ λόγῳ ἀποστάσεως καὶ λόγῳ τῶν γνωστῶν τετελεσμένων γεγονότων…

Συνέχεια

Ὑπῆρξαν πολλοὶ προδότες στὴν Κύπρο

Στὸ ὅτι ἡ προδοσία ἦταν τόσο ἐμφανῆς τὸ 1974, συνηγορεῖ τὸ γεγονὸς πὼς ὁ μόνος ποὺ ἐπλήρωσε γιὰ αὐτὴν ἦταν κάποιος ποὺ δὲν εἶχε ἐνεργὸ ῥόλο σὲ …αὐτήν!!!
Ὁ Νῖκος Σαμψών… Συνέχεια

Γιὰ αὐτοὺς ποὺ «ἐτίμησαν τὴν στολή τους»…

Κυρίες καὶ  κύριοι…

Μόλις ἐνημερώθηκα ἀπὸ τὸ Ὑπασπιστήριο τοῦ ΓΕΕΦ ὅτι στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου μου «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους-Κύπρος 1974», ποὺ θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν ἐρχομένη Τετάρτη 11 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 18:30 (6:30 μ.μ.), στὴν εἴσοδο («φουαγιέ») τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Δήμου Στροβόλου, θὰ μᾶς τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τους, πέραν τῶν ἄλλων, καὶ ὁ κ. Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΕΦ Ἀντιστράτηγος Ἠλίας Λεοντάρης, μετὰ τοῦ Ὑπασπιστοῦ του.

Συνέχεια

Γιὰ μίαν προδοσία ποὺ λίγοι ἀντιλαμβάνονται

Ἀπὸ τὸν βετεράνο πολεμιστὴ τοῦ 4ου Λόχου τῆς ΕΛΔΥΚ ποὺ ἔλαβε μέρος στὴν ἐπικὴ Μάχη τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ Στρατοπέδου της.
(Τὸ σχόλιό μου ἀκολουθεῖ μετά.)

~*~*~*~*~*~*~*~*~

«Αὐτὰ περιμέναμε νὰ δοῦμε νὰ περνοῦν ἀπὸ ἐπάνω μας τὸ καλοκαίρι τοῦ ’74 (σημείωσις: ἐννοεῖ τὰ ἑλληνικὰ «φτερά») ἀλλὰ μάταια. Μόνον τουρκικὰ καὶ κάποιων συμμάχων μας ποὺ βοηθοῦσαν τὰ τουρκικά.

Ἤμασταν καταδικασμένοι σὲ θάνατο προδομένοι σὲ μάχη σῶμα μὲ σῶμα μὲ τοὺς Τούρκους. Συνέχεια