Τὰ …ἀναγκαία!!!

Καλημέρα!!!Τὰ ...ἀναγκαία!!!

 

Μόνον ἡ Ἀγάπη κάνει τὸν κόσμο Ὄμορφο!!!
Μόνον ἡ Ὀμορφιὰ φέρνει Φῶς στὴν ψυχὴ καὶ τὸ μυαλό!!!Μόνον τὰ Θαύματα, ποὺ καταφέρνουμε μὲ τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς, μποροῦν νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀναγκαιότητά τους…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply