Ὁ …«ἱστός» τῆς ζωῆς μας!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ὁ ...«ἱστός» τῆς ζωῆς μας!!! Συνέχεια

Ζώντας τὴν ζωὴ μὲ …Εὐγνωμοσύνη!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ζώντας τὴν ζωὴ μὲ ...Εὐγνωμοσύνη!!!

Συνέχεια

Ἡ Εὐτυχία παραμένει …κατάκτησις!!!

Καλημέρα!!!Ἡ Εὐτυχία παραμένει ...κατάκτησις!!!

 

Μὲ τὴν Ἀγάπη ὁδηγό!!!
Μὲ τὴν Ὀμορφιὰ κατευθυντήριο ὁρμή!!! Συνέχεια

Νὰ ζοῦμε μὲ Πάθος!!!

Πάντα θὰ ὑπάρχη ἕνα γέλιο καθαρότερο κι ἀπὸ τὸ Φῶς….
Πάντα θὰ περιμένη μία ματιὰ τὴν λάμψη τοῦ Ὀνείρου… Συνέχεια

Ἕνας κόσμος μὲ ἀνθισμένες κερασιές…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!Ἕνας κόσμος μὲ ἀνθισμένες κερασιές...1 Συνέχεια

Δὲν χωρᾶ ἡ πίκρα στὸ Φῶς

Εἶναι ἔνα φῶς γύρω μας καὶ μέσα μας, ποὺ δὲν στερεύει. Συνέχεια