Μίαν ἡμέρα θὰ συναντήσουμε τὰ ὄνειρά μας…

Καλημέρα!!!
Μὲ ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Μίαν ἡμέρα θὰ συναντήσουμε τὰ ὄνειρά μας... Συνέχεια

Χειμωνιάζει…

Χειμωνιάζει...Κι ἐμεῖς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, καλούμεθα νὰ σταθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.
Δεκέμβριος ἀπὸ σήμερα. Χειμερινὸς καὶ κρύος… Ὅπως πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἔτσι ἦσαν οἱ χειμερινοὶ μῆνες.
Μῆνες περισυλλογῆς, ἐσωτερισμοῦ, ἀνανεώσεως…
Μῆνες καλλιεργείας καὶ σπορᾶς, ὅλων ἐκείνων ποὺ θὰ φυλαχθοῦν καὶ θὰ τραφοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ γιὰ νὰ ἀποδοθῇ στὴν Φύσιν καὶ στὸν Ἄνθρωπο τὸ Νέον.
Μὰ κυρίως μῆνες ἀναμονῆς τῆς Ἀνοίξεως τῆς Φωτεινῆς, τῆς ζωογόνου! Συνέχεια

Ἐξαγγέλλοντας τὸν χειμώνα ποὺ ἔρχεται…

Καλημέρα!!!
Καλὴ Ἑβδομάδα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἐξαγγέλλοντας τὸν χειμώνα ποὺ ἔρχεται... Συνέχεια

Οἱ τελευταῖες ἀνθοφορίες…

Καλημέρα!!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Τὸ Φθινόπωρο σχεδὸν τελειώνει…
Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ζωντάνια στὴν Φύση ποτέ!!! Συνέχεια

Μὲ ῥίζες ἄφοβες…

Μὲ ῥίζες ἄφοβες...Πότε βοριᾶς… Πότε νοτιᾶς…
τὰ φύλλα μου θροΐζουν…
Μὰ εἶναι οἱ ῥίζες μου ἐλιᾶς,
ἄφοβες, κι ἄνεμοι ἄς ἐρίζουν… Συνέχεια

Ἡ ἀναγκαία βροχή…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἡ ἀναγκαία βροχή... Συνέχεια