Ἡ Ἄνοιξις ποὺ …δὲν ἔφερες!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἡ Ἄνοιξις ποὺ ...δὲν ἔφερες!!!2 Συνέχεια

Οἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ μᾶς διακρίνῃ στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους, εἶναι ἡ εὐθύτης καὶ ἡ εἰλικρίνεια…
Γιατὶ οἱ σχέσεις ποὺ κτίζονται στὴν ὑποκρισία ἢ στὴν κρυψίνια, ἔχουν προδιαγεγραμμένο τέλος καὶ …ἄδοξο!!!Οἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους... Συνέχεια

Οἱ πραγματικὲς ἀξίες…

Μιὰ εἰκόνα καθρέπτης τῆς σημερινῆς πραγματικότητος:

Θολὲς ἀξίες-φόντο, ποὺ ὑπηρετοῦμε τουλάχιστον τὶς τελευταῖες δεκαετίες.. Συνέχεια

Καλημέρα μὲ ὅλα τὰ σημαντικά…

Καλημέρα!!!

Μὲ Ἀγάπη, γιατὶ μόνον αὐτὴ σώζει!!!
Μὲ Ὀμορφιά, γιατὶ μόνον αὐτὴ χαρίζει αἰσιοδοξία!!! Συνέχεια

Μὲ ἀνοικτὴ καὶ καθαρὴ ματιά…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Μὲ ἀνοικτὴ καὶ καθαρὴ ματιά... Συνέχεια

Ἂς προστατεύσουμε τὸ …Φῶς!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα…

Ἀρκαδικὸ Φῶς!!!

Ἂς προστατεύσουμε τὸ ...Φῶς!!! Συνέχεια