Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ὅπως ἠδη ἔχουμε δηλώσει, δημοσίως, ἡ σελὶς filonoi.gr «ἀδρανοποιεῖται» – σὲ γενικὲς γραμμὲς- δίχως ὅμως τελικῶς νὰ «κλείνῃ». Ἂν καὶ ἀρχικῶς, γιὰ καθαρὰ προσωπικοὺς λόγους, ἀπεφάσισα νὰ «κλειδώσῃ» ἐν τελῶς ἡ σελίς, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι μοῦ ἐζητήθη πολλάκις, ἀπεφάσισα νὰ ἀφήσω τὰ κείμενα ἐλεύθερα ξανά. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἀλλάζει ἡ ἀρχική μου ἀπόφασις … Συνέχεια

Γιὰ νὰ ζήσουμε πρέπει νὰ πολεμήσουμε!!!

Γιὰ νὰ ζήσουμε πρέπει νὰ πολεμήσουμε!!!

Γιὰ νὰ πολεμήσῃς πρέπει νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής. Γιὰ νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής, πρέπει νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς». Γιὰ νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς πρέπει νὰ κυττάξῃς βαθειὰ μέσα σου καὶ νὰ συνομιλήσῃς μὲ τὸν ἑαυτόν σου, εἰλικρινῶς, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαλύψῃς τὸ ποιὸς εἶσαι, τὸ ποῦ σοῦ πρέπει νὰ πορευθῇς καὶ τὸ ἐὰν πράγματι εἶσαι ἀποφασισμένος νὰ … Συνέχεια

Ἄς …Ἀνοίξουμε!!!

Ἄς …Ἀνοίξουμε!!!

Ἡ Ἄνοιξις μᾶς ἔφθασε πανηγυρικῶς… Κι ἐμεῖς, ἀκόμη, κουβαλᾶμε τοὺς χειμῶνες μέσα μας… Ἄς Ἀνοίξουμε… Ἄς ἀφήσουμε τὸ Φῶς καὶ τὰ χρώματα καὶ τοὺς ἤχους τοῦ πλανήτου μας νᾶ μᾶς γεμίσουν καὶ νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὶς διαθέσεις… Ἄς μείνουν πίσω μας κι ἐτοῦτοι οἱ χειμῶνες μὰ καὶ οἱ ἐπόμενοι ποὺ θὰ ἔλθουν… Ἡ Ἄνοιξις ξέρει … Συνέχεια

Ἀλλάζοντας τὴν μουσικὴ τῆς Φύσεως…

Ἀλλάζοντας τὴν μουσικὴ τῆς Φύσεως…

Ἀπὸ σήμερα, ἀλλάζει ἡ μουσικὴ τῆς φύσεως… Προβάλλει ἡ θηλυκότητά της… Σαρδόνιο τὸ χαμόγελο στὰ χείλη θηλυκῶν καὶ ἀρσενικῶν…

Ὁ σκοπός…!!!

Ὁ σκοπός…!!!

Ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι πάντα ἱερός, ὅταν προσβλέπῃ στὸ κοινὸ καλό. Ὁ σκοπὸς κάποιων, ποὺ προσβλέπουν στὸ ἀτομικό τους συμφέρον, εἶναι καταστροφικὸς καὶ τελικῶς ὁ κύριος λόγος ποὺ σήμερα τὰ πάντα καταῤῥέουν.

Δὲν γίνεται νὰ διδάξουμε ἐὰν δὲν διδαχθοῦμε…

Δὲν γίνεται νὰ διδάξουμε ἐὰν δὲν διδαχθοῦμε…

Πῶς μποροῦμε νά διδάξουμε κάτι ἐάν πρωτίστως δέν ἔχουμε σέ αὐτό μαθητεύση ἀφοσιωμένοι; Πῶς μποροῦμε νά μεταδώσουμε μίαν πληροφορία ἐάν δέν τήν κατέχουμε; Πῶς μποροῦμε τελικῶς νά ζητήσουμε ἀπό ἄλλους νά μᾶς ἀκούσουν ἐάν δέν ἔχουμε μάθη νά ἀκοῦμε;

Τὸ ἄ-γενον γένος! (ἀναδημοσίευσις)

Τὸ ἄ-γενον γένος! (ἀναδημοσίευσις)

Τὸ Εὐρωπαϊκὸν Κοινοβούλιον ἐψήφισε προσφάτως μίαν, ἐκ μὲν πρώτης ὄψεως παρανοϊκή, οὐσίᾳ δὲ σημαντικοτάτη θέσι. Τὸ γεννώμενον παιδὶ δὲν θὰ πρέπη νὰ δηλώνεται ὡς ἄῤῥεν ἢ θῆλυ, ἀλλὰ ὡς τέκνον, μέχρις ὅτου τὸ τέκνον νὰ ἀποφανθῇ σὲ ποῖον φύλον θὰ ἀνήκη. Ἡ πολιτεία μάλιστα θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπεμβαίνῃ χειρουργικῶς στὴν ἐπιλογὴ φύλου, … Συνέχεια