Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μία καλὴ ἔρευνα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτος στὴν σελίδα μας. Μία ἐπίπονος κι ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ἀποδεικτικὸ ὑλικό, εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα. Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ… Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα. Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!! Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω … Συνέχεια

Χαρίζουν ἀκόμη καὶ τὰ …μάρμαρα!!!

Χαρίζουν ἀκόμη καὶ τὰ …μάρμαρα!!!

Ἀδίστακτοι, ξεπωλοῦν ἀκόμη καὶ τὴν πολιτιστική μας κληρονομία.

Χορτάσαμε ἀπὸ ἀτιμώρητα …φασιστερίστικα ἐγκλήματα!!!

Χορτάσαμε ἀπὸ ἀτιμώρητα …φασιστερίστικα ἐγκλήματα!!!

Ἐπειδὴ ἔτσι τοὺς ἀρέσει, ἀντὶ μνημοσύνου, καῖν Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ἀγρίνιο, Ἀθήνα!!! Γιατί εἶναι οὔγκανοι καὶ πρέπει νὰ μᾶς τὸ θυμήζουν!!! Κι ἐὰν σκοτώσουν κάποιον ἀθῶο στὸ πέρασμά τους, θὰ θεωρεῖται παράπλευρος ἀπώλεια!!!

Φύλαξις πρεσβειῶν ἀπό ποίους;

Φύλαξις πρεσβειῶν ἀπό ποίους;

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Τραμπούκωνα στὴν πρεσβεία τοῦ Ἰρᾶν θέλω νὰ κάνω μίαν ἐρώτηση ἐπειδὴ τὸ ἀγνοῶ. Τίς πρεσβεῖες τίς φυλάττουν ἀστυνομικοί τῶν κρατῶν, ἐντὸς τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, ἤ στρατιῶτες-ἀστυνομικοί τῶν ἰδίων τῶν πρεσβειῶν (καθ’ ὅσον θεωρεῖται κρατικὸ ἔδαφος τῆς πρεσβείας.);

Ὑπάρχει ἐλπίς σωτηρίας γιά αὐτήν τήν χώρα;

Ὑπάρχει ἐλπίς σωτηρίας γιά αὐτήν τήν χώρα;

Χμμμ… Ἐρώτημα ποὺ ἔχει σαφεῖς ἀπαντήσεις πλέον, ἀλλὰ ποὺ οὐδεὶς θέλει (ἢ καὶ τολμᾶ) νὰ τὸ ἀπαντήσῃ, πολῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὸ παραδεχθῇ. Ὄχι φίλοι μου, δὲν ὑπάρχει ἐλπίς… Καί, μεταξύ μας (ἐὰν εἶναι κάτι τέτοιο δυνατόν), καλὰ κάνει καὶ δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς σωτηρίας τοῦ μορφώματος, ποὺ καταχρηστικῶς ἀπεκλήθη Ἐλλάς, μολύνοντας κάθε τὶ ἀπὸ ὅλα … Συνέχεια

Θεότης ἀρχέγονος ὁ Φιλόσοφος Ἔρως

Θεότης ἀρχέγονος ὁ Φιλόσοφος Ἔρως

Πολυθεΐα καὶ φιλοσοφία Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «πολυθεΐα καὶ φιλοσοφία» τῆς Οὐρανίας Τουτουντζῆ καὶ τοῦ Μαρίου Βερέττα. Ὁ Παναγῆς Λεκατσᾶς, στὶς σημειώσεις του ἐπάνω στὴν θεογονία τοῦ Ἡσιόδου, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Ἔρως δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ παιχνιδιάρης υἱὸς τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἄρεως ἀλλὰ μία ἀρχέγονη θεότης τὴν ὁποία οἱ Θεσπιεῖς ἐλάτρευαν ἀπὸ τοὺς … Συνέχεια