Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ὅπως ἠδη ἔχουμε δηλώσει, δημοσίως, ἡ σελὶς filonoi.gr «ἀδρανοποιεῖται» – σὲ γενικὲς γραμμὲς- δίχως ὅμως τελικῶς νὰ «κλείνῃ». Ἂν καὶ ἀρχικῶς, γιὰ καθαρὰ προσωπικοὺς λόγους, ἀπεφάσισα νὰ «κλειδώσῃ» ἐν τελῶς ἡ σελίς, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι μοῦ ἐζητήθη πολλάκις, ἀπεφάσισα νὰ ἀφήσω τὰ κείμενα ἐλεύθερα ξανά. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἀλλάζει ἡ ἀρχική μου ἀπόφασις … Συνέχεια

Γιατί ἄν τί κι ὄχι ἀντί;

Γιατί ἄν τί κι ὄχι ἀντί;

Γιατί; Ὄχι, δὲν θέλω νὰ τυραννήσω κάποιους. Τὸ μόνον ποὺ θέλω εἶναι νὰ μάθω!!! Μόνον νὰ μάθω! Οἱ παπποῦδες μας κάποτε, πολὺ κάποτε, ἔγραφαν μὲ κεφαλαῖα.  Γιατί ἔγραφαν ἔτσι; Πῶς κατάφερναν καί διάβαζαν τά σημεῖα στίξεως, τά πνεύματα καί τούς τόνους; Γιατί ἐμεῖς ὅταν βλέπουμε κάτι σάν αὐτό:

Ἐν οἴκῳ…

Ἐν οἴκῳ…

 Λίγο …παραπλανητικὸς ὁ σημερινός μας τίτλος, ἀλλὰ …ὄχι καὶ τόσο. Διότι πράγματι, τὰ πολλά, τὰ σημαντικά, τὰ σπουδαῖα ἐν οἶκῳ μᾶς συμβαίνουν.

Ὅλοι μαζύ ἤ ὄχι;

Ὅλοι μαζύ ἤ ὄχι;

Ὅλες οἱ μέθοδοι ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, περιλαμβάνουν μίαν βασικὴ «ἀρχή»: τὸ νὰ ἐκπαιδεύουν τὸν ἄνθρωπο στὸ νὰ πιστεύῃ, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ βίου του, πὼς πάντα ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἄλλους, καλοὺς ἤ κακούς, καὶ πὼς μόνον ἐὰν συμφωνήσουν ὅλοι, ἤ οἱ περισσότεροι, θὰ μπορέση νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα.

Ἄς γίνουμε …Ἡλιακτίδες!!!

Ἄς γίνουμε …Ἡλιακτίδες!!!

  Πάντα γύρω μας θὰ ὑπάρχουν αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν. Πάντα κάπου ἐκεῖ ἔξω θὰ ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἐλευθερία τῶν ἄλλων. Πάντα θὰ ἐμφανίζονται κάποιοι ποὺ ἀρέσκονται στὶς καταστροφὲς καὶ στὶς ἀτιμίες… Μὰ ἐὰν θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε κάτι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἴσως ἔφθασε ἡ στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ πάψουμε … Συνέχεια

Χιλιάδες φλόγες…

Χιλιάδες φλόγες…

Ἁνάβουν κάθε στιγμὴ γύρω μας… Ἐκατομμύρια φωτιὲς ἁνάβουν κάθε στιγμὴ μέσα μας… Δισεκατομμύρια φωτιὲς ἁνάβουν κάθε στιγμὴ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη… Μὰ τάχιστα σβήνουν καὶ χάνονται καὶ λημονῶνται ἀπὸ τὸν φόβο πὼς ἴσως καὶ νὰ εἶναι περιττὲς ἤ ἄκαιρες ἤ πολὺ μικρές…

Διψᾶ γιὰ αἷμα ἀθῴων τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας…

Διψᾶ γιὰ αἷμα ἀθῴων τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας…

Κυρίως αἷμα ἀθῴων… Αἷμα ποὺ θὰ προκαλέση τὸν μέγιστον πόνο, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ὑπόλοιποι νὰ πολεμήσουν, μὲ σθένος μέγιστον, ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας τους.