Θά ξεχνούσαμε σέ δέκα χρονάκια;

Θά ξεχνούσαμε σέ δέκα χρονάκια;

Τὸ 1993 ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν πρώην «ἐπίτιμο» τὴν «ἱστορική» του πλέον ἐκδοχὴ (ἄποψιν/γραμμή/ἀπόφασιν ὑλοποήσεως ἐντολῶν ἐκ τῶν …«γνωστῶν-ἀγνώστων» κέντρων ἐλέγχου τοῦ πλανήτου) γιὰ τὸ σκοπιανό. Ἡ ἀναστάτωσις ἦταν καθολικὴ καὶ πανελλήνιος, ἐνᾦ οἱ διαδηλώσεις γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων ἔλαβαν ἐκρηκτικὲς διαστάσεις, ὀργανωμένες, σὲ μεγάλο βαθμό, ἀπὸ τὸν τότε ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ἐννοεῖται πὼς … Συνέχεια

Χρειάζεται καὶ ἡ ἀνθρωπιά μας καὶ ἡ ὑπομονή μας!!!

Χρειάζεται καὶ ἡ ἀνθρωπιά μας καὶ ἡ ὑπομονή μας!!!

Ἐδῶ καὶ λίγες ὧρες ὅλος ὁ κόσμος μας ἀνετράπη. Δικό μας παιδί, πολὺ δικό μας παιδί, ἡ Σεμέλη μας, μόλις 17 ἐτῶν, εἰσήχθη ἐσπευσμένως στὸ νοσοκομεῖο Γεννηματᾶς μὲ πολὺ χαμηλοὺς ὅλους τοὺς δείκτες τοῦ αἵματός της. Πολὺ χαμηλούς. Ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν ἦταν ἀθλήτρια καὶ δὲν ἔκανε καλὴ διατροφὴ καὶ ζωή, θὰ ἦταν ἤδη σὲ … Συνέχεια

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μία καλὴ ἔρευνα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτος στὴν σελίδα μας. Μία ἐπίπονος κι ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ἀποδεικτικὸ ὑλικό, εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα. Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ… Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα. Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!! Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω … Συνέχεια

Ἰσότης καὶ διαφορετικότης

Ἰσότης καὶ διαφορετικότης

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς λὲν γιὰ σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα κι ἀπὸ τὴν ἄλλην πως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴδιοι καὶ ἴσοι. Τότε ποῦ εἶναι ἡ διαφορετικότης;; Ἒ λοιπὸν οὔτε ἴδιοι εἶναι οὔτε ἴσοι. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός! Καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἄλλον!!!

Ὅ,τι εἶχες Γιάννη μου…

Ὅ,τι εἶχες Γιάννη μου…

Τί εἶχα Γιάννη μου; Τί εἶχα πάντα; Γεμίζουν πουγκιὰ μὲ ὄβολα, ψηφίζουν  νέους νόμους Βαρειὰ πέφτουν τὰ γράμματα, στῶν ἀμοίρων τοὺς ὤμους…

Δικτατορούμεθα

Ελπίζω ότι έγινε κατανοητό σε όλους μας ότι στην χώρα έχουμε ΧΟΥΝΤΑ. Έκλεισαν τους δρόμους για να εμποδίσουν την διέλευση των Ελλήνων που κατευθυνόντουσαν στην Θεσσαλονίκη για να λάβουν μέρος χθες στο Συλλαλητήριο.

Γιατί δέν εἴχαμε σοβαρά ἐπεισόδια στό συλλαλητήριο;

Γιατί δέν εἴχαμε σοβαρά ἐπεισόδια στό συλλαλητήριο;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν παρέκαμψα (συνειδητῶς) τὸ εἶδος καὶ τὶς ὅποιες …«ἐξαρτήσεις» τῶν κεντρικῶν ὁμιλητῶν στὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Παρέκαμψα ἐπίσης καὶ τὶς καταγγελίες μελῶν τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς, γιὰ τὶς ἀνατροπὲς ποὺ συνέβησαν, σχετικὰ μὲ τὸ πῶς αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἐπροτάθησαν καί, τελικῶς, ἐπεβλήθησαν, ἀλλὰ καὶ προεβλήθησαν, ὡς …ἀδιαπραγμάτευτα, ἀλλὰ καὶ ὡς … Συνέχεια